Sökning: "köphets"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet köphets.

 1. 1. Influencers bidrar med ouppnåeliga ideal : en kritiskt granskande kvalitativstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Johanna Ryrlén; Fanny Andreasson; Isabella Gunnarsson Fröstrup; [2020]
  Nyckelord :Influencer marketing; generation Z; social media; purchase intention; self-image; Influencer marketing; generation Z; sociala medier; köpintention; självbild;

  Sammanfattning : Forskning visar att på grund av sociala mediers tillväxt har företag alltmer börjat synas på sociala medier i syfte att marknadsföra sina produkter genom så kallad influencer marketing. Tidigare forskning visar att sociala mediers utveckling i kombination med de ouppnåeliga idealen som influencers framställer har som konsekvens att många individers självkänsla och kroppsbild påverkas negativt. LÄS MER

 2. 2. Betala för att slippa äga- en samhällsvetenskaplig undersökning om fenomenet ”utlåning av kläder”- ur ett konsumentperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Christina Nielsen; Lise-Lott Andersson; Sanna Nilsson Andersson; [2011]
  Nyckelord :mode; konsumtion; hållbarhet; alternativ konsumtion; tjänst; ”utlåning av kläder”; second hand; habitus; Social Sciences;

  Sammanfattning : Problem och Syfte: Vi lever idag i ett masskonsumtionssamhälle som påverkar miljön och naturen på ett negativt sätt. Det vetenskapliga problem som denna uppsats kommer att behandla är varför konsumenter väljer att konsumera mode genom alternativa konsumtionsformer. LÄS MER