Sökning: "köpintention"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade ordet köpintention.

 1. 1. Hållbara produktegenskapers påverkan på köpintentionen hos konsumenter : i den svenska fast fashion-industrin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Emma Haglund; Matilda Ullbrandt; Emma Jonasson; [2021]
  Nyckelord :Fast fashion; Textile industry; Purchase intention; Sustainable attributes; Sustainability attributes; Sustainability; Environmental attributes; Ethical attributes; Regression analysis; Fast fashion; Textilindustrin; Köpintention; Hållbara attribut; Hållbarhetsattribut; Hållbarhet; Miljömässiga attribut; Etiska attribut; Regressionsanalys;

  Sammanfattning : Textilindustrin en av nutidens smutsigaste industrier och inte minst fast fashion-industrin haren väldigt stor negativ påverkan på miljön. Trots det framhäver marknadsföringen hos många av de största fast fashion-företagen idag hållbara produkter. LÄS MER

 2. 2. The Brand Implications of Green Demarketing

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Adrian Brännstam; Simon Eliasson; Oliver Schott; [2021]
  Nyckelord :Green demarketing GD ; Green advertising GA ; Sustainability marketing; Corporate Credibility CC ; Word-of-mouth WoM ; Purchase intention; Business and Economics;

  Sammanfattning : A significant part of the marketing profession consists of stimulating and expanding the demand for products and services. However, as society’s level of consumption increases at the same time as our resources decrease, the marketer’s role faces an inevitable change if the global environmental goals are to be achieved. LÄS MER

 3. 3. Big data = Big money? : En kvantitativ studie om big data, förtroende och köp online

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Helena Lundvall; [2021]
  Nyckelord :e-handel; big data; förtroende; köpintention;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har entydigt visat på att ett ökat förtroende hos kunder i köpsituationer ökar deras vilja att genomföra köp. Vilka faktorer som påverkar kunders förtroende har även det undersökts flitigt och faktorer som kan kopplas till hantering av kunders data tas allt oftare upp som avgörande. LÄS MER

 4. 4. Grön Köpintention under en Kris : En kvantitativ undersökning om konsumenter bosatta i Sverige under pågående Covid-19 kris

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Jessica Facca; Linn Persson; Madeleine Rosendahl; [2021]
  Nyckelord :Crisis; Green purchase intention; Theory of reasoned action; Theory of planned behavior; sociodemography; Kris; Grön Köpintention; Theory of reasoned action; Theory of planned behavior; Sociodemografi;

  Sammanfattning : Frågeställning: I vilken utsträckning finns det samband mellan konsumenter bosatta i Sverige och deras Gröna Köpintention under en pågående kris? Syfte: Syftet med studien är att undersöka konsumenter bosatta i Sverige och deras Gröna Köpintention gentemot livsmedel under en pågående kris. Detta för att klargöra och analysera, samt ge en ökad förståelse kring ämnet. LÄS MER

 5. 5. Är KRAV ett krav närkonsumenter väljer livsmedel? : En kvantitativ studie om konsumentersköpintention till KRAV-märkta livsmedel

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Matilda Lannhard; Linn Larsson; [2021]
  Nyckelord :Köpintention; Gröna märkningar; Attityd; Subjektiv norm; Upplevdbeteendekontroll; Miljöhänsyn; Miljökunskap; Upplevd konsumenteffektivitet; Skepsis; Pris; Kvalitet; Varumärke.;

  Sammanfattning : Intresset för miljöfrågor, grön marknadsföring och gröna märkningar på livsmedel har ökat de senaste åren. Under året 2020 ökade den totala försäljningen av livsmedel i Sverige, men ekologiska livsmedel och KRAV-märkta livsmedel minskade i försäljning, trots den ökade efterfrågan på hållbara produkter generellt. LÄS MER