Sökning: "köpintentioner"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet köpintentioner.

 1. 1. Rebranding med företagsarvet i beaktning : en balansgång mellan tradition och innovation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Sara Nyberg; John Örngård; Max Hedlund; [2019]
  Nyckelord :Rebranding; brand heritage; brand identity; tradition; innovation; Rebranding; brand heritage; varumärkesidentitet; tradition; innovation;

  Sammanfattning : I den allt mer föränderliga modeindustrin blir det vanligare att företag väljer att rebranda sig för att upprätthålla relevans på marknaden. Rebranding kan innebära allt från subtila visuella förändringar till mer omfattande processer som att ändra en hel företagsstrategi. LÄS MER

 2. 2. Influencers påverkan på köpintentioner : En jämförande studie mellan låg- respektive högengagemangsprodukter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Josefine Holmström; Johanna Ågran; [2019]
  Nyckelord :köpintention; sociala medier; influencers; lågengagemangsprodukt; högengagemangsprodukt; theory of planned behavior; elaboration likelihood model;

  Sammanfattning : Studier utförda i icke digitaliserade kontexter visar att konsumenter överväger marknadsföring av högengagemangsprodukter kognitivt, och att köpintention av dessa produkter påverkas av argumentens kvalitet. Vidare visas att konsumenter vid lågengagemangsprodukter överväger marknadsföring emotionellt, och att köpintention av produkter som förknippas med lågt engagemang därför påverkas av källans trovärdighet. LÄS MER

 3. 3. Påverkar generationstillhörigheten konsumentbeteendet online? : En studie om tre generationers agerande på eWOM

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Frans Norring; Hampus Schöllin; [2019]
  Nyckelord :Generational affiliation; eWOM; Online reviews; Baby Boomers; Generation X; Generation Y; Generationstillhörighet; eWOM; Online recensioner; Baby Boomers; Generation X; Generation Y;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur olika generationer agerar på eWOM-kommunikation via online recensioner. Metod: Studien använder en kvantitativ forskningsmetod med en enkätundersökning som underlag för framarbetat resultat. LÄS MER

 4. 4. I Samarbete Med... : En kvalitativ studie om influencers påverkan påkonsumenters attityder och köpintentioner

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Therese Christensen; Lisa Nilsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag har en ny typ av modesamarbeten växt fram som ett resultat av den ökade användningen av sociala medier. Modeföretag har insett den stora tillväxtpotentialen i att bilda designsamarbeten med influencers för att marknadsföra sina produkter, och överger därmed allt oftare traditionella marknadsföringsmetoder. LÄS MER

 5. 5. CSR och transparens: Hur påverkas köpintentioner? : en kvalitativ studie om konsumentattityder i förhållande till modeföretags ansvarstagande

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Louise Granström Johansson; Emmy Torstensson; Amanda Ljunggren; [2019]
  Nyckelord :Sustainability; CSR; Transparency; Purchase intention; Marketing communication; Hållbarhet; CSR; Transparens; Köpintention; Marknadskommunikation;

  Sammanfattning : Det har blivit allt vanligare att modeföretag börjar implementera CSR och transparens i sina verksamheter i syfte att upplysa konsumenter om deras hållbarhetsarbete och ansvarstagande. Som konsument kan det dock vara svårt att uppfatta och tolka informationen angående dessa områden som företaget haft för avsikt. LÄS MER