Sökning: "kör"

Visar resultat 1 - 5 av 463 uppsatser innehållade ordet kör.

 1. 1. Vill du sjunga med mig? Learning. Doing. Meaning.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/ Högskolan för scen och musik

  Författare :Lundberg Kim; [2021-10-05]
  Nyckelord :beslut; berörande; copingstrategier; dirigent; dirigentens roller; dirigentens uppgifter; helhet; hälsa; igenkännande; informella ledare; känslan av sammanhang; korist; kör; kördirigent; körsång; ledarskap; mening; meningslager; meningsskapande; musikalisk struktur; musikaliskt ledarskap; musiken i sig; praxisgemenskap; servant leadership; tillit; tillitsbaserad styrning; ledning;

  Sammanfattning : Det finns många anledningar till att sjunga i kör. Körsång är en livsstil. För många är det så viktigt att de säger att det ger dem mening. Meningen kan vara att skapa något musikaliskt. LÄS MER

 2. 2. Vart tar musiken vägen i El Sistema? : En kvalitativ undersökning om den musikaliska aspekten av El Sistemas arbete

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Pedagogik

  Författare :Eva Bengtsson; [2021]
  Nyckelord :El Sistema; Pedagogic; Music; Musicality; Music Education; El Sistema; pedagogik; musik; musikalitet; musikundervisning;

  Sammanfattning : This study is about El Sistema, a choir- and orchestra school, that focuses on social development and uses music as a tool to achieve their aims. They primarily work where it is needed the most. Their vision is to get all children, independent of social status, opportunity to take part in instrumental- and choir lessons. LÄS MER

 3. 3. Återvunna material i obundna lager i vägöverbyggnader

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Ludwig Winberg; [2021]
  Nyckelord :Vägbyggnad; återvunna material; obundna lager; betongkross; asfaltgranulat; bärighet; stabilitet; klimat- och miljöpåverkan; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In an industry that is increasingly affected by sustainability and environmental matters, it is becoming more and more important to find ways to recycle and reuse materials rather than producing new materials. An example of this is when it comes to unbound pavement materials, such as the base and subbase layers. LÄS MER

 4. 4. Kan du ens förstå vilka risker du utsätter dig för? : En kvantitativ undersökning om personers riskuppfattning när de kör bil till och från skidorter i Sverige under vinterhalvåret

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Susanna Thörnquist; [2021]
  Nyckelord :Risk perception; car drivers; traffic; ski resorts; Risk perception; riskuppfattning; bilförare; trafik; skidorter;

  Sammanfattning : Trafikolyckor är ett stort samhällsproblem som många gånger kan förhindras då nästan samtliga olyckor sker till följd av mänskliga faktorer. Under vinterhalvåret är det många som kör bil till och från skidorter i Sverige där olika väderförhållanden kan ha inverkan på antalet trafikolyckor och dess konsekvenser. LÄS MER

 5. 5. Designing an Aftermarket Head Up Display

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Leo Södergren; [2021]
  Nyckelord :Head Up Display; HUD; Automotive; Road safety; Nomadic device; Optics; Product development; Head Up Display; HUD; Automotive; Road safety; Nomadic device; Optics; Product development;

  Sammanfattning : Road safety is one of the world’s largest challenges. New technologies have made roads both safer, but also more dangerous as people to a greater extent drive distracted. The Swedish startup Consenz AB aims to solve this by creating a hardware/software system of connected Head Up Displays (HUDs). LÄS MER