Sökning: "kördirigent"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet kördirigent.

 1. 1. Vill du sjunga med mig? Learning. Doing. Meaning.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/ Högskolan för scen och musik

  Författare :Lundberg Kim; [2021-10-05]
  Nyckelord :beslut; berörande; copingstrategier; dirigent; dirigentens roller; dirigentens uppgifter; helhet; hälsa; igenkännande; informella ledare; känslan av sammanhang; korist; kör; kördirigent; körsång; ledarskap; mening; meningslager; meningsskapande; musikalisk struktur; musikaliskt ledarskap; musiken i sig; praxisgemenskap; servant leadership; tillit; tillitsbaserad styrning; ledning;

  Sammanfattning : Det finns många anledningar till att sjunga i kör. Körsång är en livsstil. För många är det så viktigt att de säger att det ger dem mening. Meningen kan vara att skapa något musikaliskt. LÄS MER

 2. 2. En röst i flera roller : En studie av sångarens roll som solist eller del av en ensemble eller kör

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Anna Risberg; [2020]
  Nyckelord :körsång; ensemblesång; solosång;

  Sammanfattning : Syftet med det här projektet har varit att studera min roll som sångare när jag är solist eller del av en ensemble eller kör. Jag har tittat på både röstliga och utomröstliga aspekter. För att studera detta har jag genomfört två konstnärliga projekt där jag själv sjungit som solist och som del av en ensemble eller kör. LÄS MER

 3. 3. E-learning for choral conductors : a study of how e-learning can be used to change the way we teach and learn conducting

  Kandidat-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för komposition, dirigering och musikteori

  Författare :Jonas Rasmussen; [2016]
  Nyckelord :kör; kördirigent;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Den moderna renässansmänniskan? : om kördirigentens olika roller

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Malin Strömdahl Sherman; [2015]
  Nyckelord :Kördirigering; dirigering; körledare; kördirigent; körsång; kör; körpedagog; körpedagogik; ledarskap;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker tre olika roller inom kördirigentens yrkesroll; dirigenten (musiktekniskt kunnande och konstnärlig vision), körpedagogen (förmåga att konkret kunna förstå, förklara och lära ut musikaliska verktyg), ledaren (egenskaper som är generella för ledare inom alla områden). Undersökningen genomfördes i form av en enkät där 651 sångare från 31 körer med olika bakgrund och åldrar rangordnade nio egenskaper/förmågor (tre inom varje roll). LÄS MER

 5. 5. På tal om intonation - En kvalitativ intervjustudie om körledares syn på hur instruktioner om intonation bör förmedlas.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Johan Rehnqvist; [2012]
  Nyckelord :Intonation; choir; chorus; choirmaster; choir conductor; pitch; singing in tune; kör; körledare; kördirigent; tonhöjd; rensjungning; Performing Arts;

  Sammanfattning : Title: Speaking of intonation, a qualitative interview study concerning choirmasters' views on intonation instructions and how they should be given. This study examines choirmasters' views on how intonation work should be conducted. It is a qualitative interview study with four choir directors who work in Skåne, Sweden. LÄS MER