Sökning: "körer"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet körer.

 1. 1. "Allt annat fixade jag" Församlingsgemenskap och körsång under pandemin : En intervjuundersökning om levd ecklesiologi

  Magister-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Avdelningen för religionsvetenskap och teologi

  Författare :Birgitta Ed; [2022]
  Nyckelord :pandemi; körsång; körer; ecklesiologi; församlingsgemenskap; digitala verktyg; Svenska kyrkan; Andreas Holmberg; Caroline Gustavsson; Heidi A Campbell; Solle;

  Sammanfattning : Under pandemiåren 2020 - 2021 förändrades förutsättningarna att vara kyrka i grunden. I denna uppsats analyseras kören som ett uttryck för församlingsgemenskap. LÄS MER

 2. 2. Kör och Corona: En studie av repetitionsmetoder och utveckling i körverksamhet under Covid-19-pandemin

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Siri Arvidsson; [2021]
  Nyckelord :Corona; Covid-19; Kör; Körsång; Repetitionsmetoder; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Choir; Choir Singing; Rehearsal Methods; Educational Science; Music Education; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : During the Covid-19-pandemic choirs have suffered a lot, and around the world choirs have had to cancel and reorganize their activities. The purpose of this study is to investigate what measures have been taken by choirs, what rehearsal methods have been used and how choir conductors and singers have developed during the Covid-19-pandemic. LÄS MER

 3. 3. Medveten röstuppvärmning för körsångare : Uppvärmning och uppsjungning – hur påverkar det körer?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Viktor Olsson; [2020]
  Nyckelord :körsång; vokal uppvärmning; uppsjungning; kör och hälsa; kollektiv förberedelse;

  Sammanfattning : En god röstvård inom vokal musik börjar med medvetenhet och förståelse för vikten av uppvärmning och uppsjungning. Följande studie behandlar dessa begrepp inom körsammanhang, utifrån ett kollektivt perspektiv. LÄS MER

 4. 4. "Jag kan inte leva om det inte är rent!" - En intervjustudie där tre körledare beskriver sitt arbete med intonation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Ellinor Wikström; [2019]
  Nyckelord :Intonation; Kör; Körledning; Musikpedagogik; Sång; Tonhöjd; Utbildningsvetenskap; Choir; Choral leading; Educational Science; Music Education; Pitch; Singing; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to investigate and compare how three experienced choir leaders describe their work with intonation in their choirs. The intention is to find out what factors they mean affect the intonation and what working methods they consider effective to achieve a good intonation in the choir. LÄS MER

 5. 5. "Att ett trebokstavspronomen kan vara skitjobbigt" En kvalitativ studie om transpersoners erfarenheter av sångundervisning

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Malin Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Transpersoner är en växande grupp i det svenska samhället och därmed är sannolikheten stor att sång- och körlärare möter transpersoner i sin yrkespraktik, men det finns än så länge ingen svensk musikpedagogisk forskning som fokuserar på transpersoners erfarenheter av sångundervisning. Den här studien syftar till att undersöka transpersoners erfarenheter av enskild sångundervisning och körsång och som metod användes semistrukturerade fokusgrupps-diskussioner. LÄS MER