Sökning: "körer"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet körer.

 1. 1. "Jag kan inte leva om det inte är rent!" - En intervjustudie där tre körledare beskriver sitt arbete med intonation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Ellinor Wikström; [2019]
  Nyckelord :Intonation; Kör; Körledning; Musikpedagogik; Sång; Tonhöjd; Utbildningsvetenskap; Choir; Choral leading; Educational Science; Music Education; Pitch; Singing; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to investigate and compare how three experienced choir leaders describe their work with intonation in their choirs. The intention is to find out what factors they mean affect the intonation and what working methods they consider effective to achieve a good intonation in the choir. LÄS MER

 2. 2. Kormästaren och körledaren. Några likheter och olikheter mellan olika typer av körer och körledare

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/ Högskolan för scen och musik

  Författare :Amanda Elvin; [2018-07-31]
  Nyckelord :Körledning; Kormästare; Dirigering; Operakör; Madrigal; Italienska;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine the work of the chorus master and the choral conductor,with a main focus on the chorus master in an opera house. I show how they prepare for thefirst meeting with the singers, and give examples of similarities and differences between thetwo roles in both preparation and the rehearsals that follows. LÄS MER

 3. 3. God intonation i amatörkören – Några nycklar

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/ Högskolan för scen och musik

  Författare :Marie Welander; [2018-07-30]
  Nyckelord :Kör; Intonation; Amatörkör; Körledare; Vokaler; Konsonanter; Melodiska rörelser;

  Sammanfattning : I snart 13 år har jag lett vuxenkörer på varierande nivå och där ofta stött påintonationsproblem. Det har fått mig att fundera över hur man kan jobba med intonation föratt uppnå bra resultat i en amatörkör utan antagningsprov. LÄS MER

 4. 4. Upplevda tal- och sångröstproblem : - en jämförelse mellan blivande musikalartister och amatörsångare

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Logopedi

  Författare :Linnéa Carlson; [2018]
  Nyckelord :Röstproblem; Talröst; Sångröst; Självskattning; Musikalartister;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund Musikal är dans, teater och sång integrerat. De röstkrav musikalartisten har får anses exceptionellt höga. Nästan oavsett rösthälsa förväntas musikalartisten prestera under långa föreställningar med krav på röstkvalitet där både tal- och sångrösten belastas. LÄS MER

 5. 5. Dependency of high-order harmonics to polarisation properties of many-cycle driving fields

  Master-uppsats, Lunds universitet/Atomfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Timothé Ramboazanaka; [2018]
  Nyckelord :Atomic physics; attosecond pulses; high-order harmonic generation; polarisation; polarisation state; electron wave packet trajectory; three-step model; time-dependent schrödinger equation; TDSE; two-colour; selection rules; symmetry; conservation laws; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Light-matter interactions can be used to probe both light and matter as they yield information on a system's state. On the ultrafast timescale, it is possible to employ these interactions to probe fast-occurring phenomena. LÄS MER