Sökning: "körer"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet körer.

 1. 1. Medveten röstuppvärmning för körsångare : Uppvärmning och uppsjungning – hur påverkar det körer?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Viktor Olsson; [2020]
  Nyckelord :körsång; vokal uppvärmning; uppsjungning; kör och hälsa; kollektiv förberedelse;

  Sammanfattning : En god röstvård inom vokal musik börjar med medvetenhet och förståelse för vikten av uppvärmning och uppsjungning. Följande studie behandlar dessa begrepp inom körsammanhang, utifrån ett kollektivt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. "Jag kan inte leva om det inte är rent!" - En intervjustudie där tre körledare beskriver sitt arbete med intonation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Ellinor Wikström; [2019]
  Nyckelord :Intonation; Kör; Körledning; Musikpedagogik; Sång; Tonhöjd; Utbildningsvetenskap; Choir; Choral leading; Educational Science; Music Education; Pitch; Singing; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to investigate and compare how three experienced choir leaders describe their work with intonation in their choirs. The intention is to find out what factors they mean affect the intonation and what working methods they consider effective to achieve a good intonation in the choir. LÄS MER

 3. 3. "Att ett trebokstavspronomen kan vara skitjobbigt" En kvalitativ studie om transpersoners erfarenheter av sångundervisning

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Malin Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Transpersoner är en växande grupp i det svenska samhället och därmed är sannolikheten stor att sång- och körlärare möter transpersoner i sin yrkespraktik, men det finns än så länge ingen svensk musikpedagogisk forskning som fokuserar på transpersoners erfarenheter av sångundervisning. Den här studien syftar till att undersöka transpersoners erfarenheter av enskild sångundervisning och körsång och som metod användes semistrukturerade fokusgrupps-diskussioner. LÄS MER

 4. 4. Vad sjunger barnen och varför? : En studie av barnkörledares val av repertoar inom Svenska kyrkan

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för musikvetenskap

  Författare :Kamilla Arlestrand; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Svenska kyrkan har en stark musiktradition, en tradition som historiskt sträcker sig ända tillbaka till gammaltestamentlig tid. Det är rimligt att utgå från att barn deltog med sång redan i de första kristna församlingarna. I dagens svenskkyrkliga församlingar finns vanligtvis ett stort utbud av körer. LÄS MER

 5. 5. Pop- och jazzkör på riktigt - En kvalitativ studie om tre körledares repetitionsarbete och tillvägagångssätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Johannes Rückert Becker; [2019]
  Nyckelord :A cappella; jazz; körledning; körsång; populärmusik; utbildningsvetenskap; musikpedagogik; choir conducting; choral singing; contemporary music; educational science; music education; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att fördjupa kunskapen kring arbetet med körer inom genrerna pop och jazz samt redogöra för vilka arbetsområden några framstående körledare delar upp arbetet inom. Bakgrunden till studien är författarens egna upplevelser av körsång på universitetsnivå och den upplevda bristen på kunskap kring hur ett lämpligt repetitionsarbete arrangeras inom dessa genrer. LÄS MER