Sökning: "körsång"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade ordet körsång.

 1. 1. Vill du sjunga med mig? Learning. Doing. Meaning.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/ Högskolan för scen och musik

  Författare :Lundberg Kim; [2021-10-05]
  Nyckelord :beslut; berörande; copingstrategier; dirigent; dirigentens roller; dirigentens uppgifter; helhet; hälsa; igenkännande; informella ledare; känslan av sammanhang; korist; kör; kördirigent; körsång; ledarskap; mening; meningslager; meningsskapande; musikalisk struktur; musikaliskt ledarskap; musiken i sig; praxisgemenskap; servant leadership; tillit; tillitsbaserad styrning; ledning;

  Sammanfattning : Det finns många anledningar till att sjunga i kör. Körsång är en livsstil. För många är det så viktigt att de säger att det ger dem mening. Meningen kan vara att skapa något musikaliskt. LÄS MER

 2. 2. Motivation och körsång på gymnasieskolans estetiska program : en kvalitativ studie utifrån ett elevperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Hellman Per; [2021]
  Nyckelord :körsång; musikpedagogik; motivation; erfarenheter; intresse;

  Sammanfattning : Föreliggande studie undersöker vilka faktorer som kan påverka elevers motivation med bakgrund i deras intresse och erfarenhet av kursen ensemble med körsång på gymnasieskolans estetiska program. Studien är baserad på tidigare musikpedagogisk forskning, motivations- och skolforskning. LÄS MER

 3. 3. Sång, hälsa och välbefinnande - en litteraturöversikt om vad sång i grupp har för inverkan på personer med psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Kristina Pella; Sofie Jönsson; [2021]
  Nyckelord :Sång i grupp; körsång; psykisk ohälsa; arbetsterapi; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Background: Mental illness is a growing health problem. Creative activities, such as choir singing, have proved to give people a range of social, psychological and health-promoting benefits. LÄS MER

 4. 4. Ta ton : En kvalitativ intervjustudie om körsång och integration

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Hanna Linnéa Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Social work; integration; choir; music; community; identity. Socialt arbete; kör; musik; gemenskap; identitet.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Tune up – A qualitative interview study about choir music and integration [Translated title] This essay concerns the use of choral music in relation to integration. The purpose of the study has been to investigate which aspects of choral singing are emphasized as important in the integration process, with a special focus on music and community. LÄS MER

 5. 5. Motionsryttares nyttjande av ridning som friskvård

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Malin Lahtivuori; [2021]
  Nyckelord :ridning; friskvård; hälsopromotion;

  Sammanfattning : In Sweden companies can give a specific amount of money to their employees for health-promoting activities. Some examples of health-promoting activities are swimming, dancing, golf, massage, gym and riding. All these activities are tax free if they are performed with the health-promoting allowance. LÄS MER