Sökning: "körschema"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet körschema.

 1. 1. Batterielektriska lastbilar i Malmö stad - en fallstudie i citydistribution

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Industriell elektroteknik och automation

  Författare :Freddy Larsson; [2019]
  Nyckelord :Batterielektrisk; lastbil; rutt; körschema; GPS; Öresund; Greater Copenhagen; Battery Electric Truck; route; Skåne; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Enligt Trafikverkets siffror ökade utsläppen av växthusgaser från transportsektorn med 0,5 % under 2018 samtidigt som de måste minska med 8 för att nå de uppsatta målen. Ökningen berodde främst på en ökad lastbilstrafik. Det krävs flera lösningar för att nå detta mål. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av potential för värmeåtervinning från laborationsutrustning : Möjligheten att använda en kylvattenbassäng som termiskt säsongslager

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för kemiteknik

  Författare :Anton Hammarström; [2018]
  Nyckelord :Thermal energy storage; seasonal storage; heat storage; cooling water tank; heat pump; waste heat; heat loss; heating demand; building; conductive heat transfer calculations; Microsoft Excel; steam power plant; education; demonstration; Härnösand; HETA.; Termiskt energilager; säsongslager; värmelager; kylvattentank; värmepump; spillvärme; värmeförluster; uppvärmningsbehov; fastighet; transmissionsberäkningar; Microsoft Excel; kraftverk; kraftvärmeverk; undervisning; demonstration; Härnösand; HETA.;

  Sammanfattning : HETA utbildningar i Härnösand har ett ångkraftverk för undervisningssyfte som kyls ner med vatten från en underjordisk bassäng på cirka 329 m³. Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka hur bassängen med spillvärmen från kraftverket kan användas som ett säsongslager i kombination med en befintlig 7,8 kW värmepump för att värma upp maskinhallen i deras laboratoriebyggnad. LÄS MER

 3. 3. Studie om dynamiken i en pilotrullkrets med rulltrumma

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Mineralteknik och metallurgi

  Författare :Maria Björkvall; [2018]
  Nyckelord :LKAB; Pellets; Råkula; Agglomerering; Pelletisering; Pilotrullkrets; Rullkrets; Bentonit; Organiskt bindemedel; Järnmalm;

  Sammanfattning : Luossavaara-Kiirunavaara AB (LKAB) rullar järnmalmslig till råkulor, som sedan bränns till pellets. Råkulorna bildas i rullkretsar som består av rulltrummor och rullsiktar. Under 2017 färdigställdes en pilotskaleanläggning för kulrullning i LKAB:s Agglomeringslaboratorium i Malmberget. LÄS MER

 4. 4. Optimering av interna trucktransporter vid Emhart Glass i Sundsvall

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationsteknologi och medier

  Författare :Johan Andersson; [2012]
  Nyckelord :Optimering; Matlab; resursnål produktion; Emhart Glass;

  Sammanfattning : Resurssnål produktion är en teori om hur produktionsplanering i ett företag kan förbättras, vilket syftar till att öka effektiviteten och skapa en bättre arbetssituation för medarbetarna i företaget. Examensarbetets övergripande syfte har varit att med stöd i denna teori ta fram ett optimerat och verklighetstroget truckkörschema för dagens interna transporter vid Emhart Glass i Sundsvall. LÄS MER

 5. 5. Reglerstrategi för fria ventiler : – Utveckling av en fyrtakts förbränningsmodell för att prediktera optimala ventilinställningar

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Joakim Karlsson; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : As emission legislations across the world continuously pushes engine development forward,engineers constantly need to come up with and implement fuel saving technologies. During thelast decade, variable cam phasing has become a popular solution to increase gas exchangeefficiency. LÄS MER