Sökning: "kötider"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet kötider.

 1. 1. Marknadsanalys och riskbedömning av coliving : En undersökning kring marknaden för delat boende i Stockholm

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Elin Forsberg; David Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Coliving; market analysis; risk; Coliving; marknadsanalys; risk;

  Sammanfattning : Stockholms befolkning växer samtidigt som bostadsbristen blir allt mer tydlig. Stockholms bostadsmarknad ser effekten av urbanisering, efterfrågan är hög och tillströmningen av människor växer i rekordtakt. LÄS MER

 2. 2. Markexploateringsprocessen : – En analys av fullföljdsavtal i olika kommuner

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Helena Wallenrud; Elsa Einarsson; [2019]
  Nyckelord :6-month rule; completion agreement; property development; purchase of part of a property; subdivision of property; the property development process; 6-månadersregeln; avstyckning; fullföljdsavtal; köp av del av fastighet; markexploatering; markexploateringsprocessen;

  Sammanfattning : Markexploatering innebär en förändring av den befintliga markanvändningen av ett område när detta bebyggs. De delmoment som krävs för att genomföra markexploateringen sammanfattas i det som kallas för markexploateringsprocessen. LÄS MER

 3. 3. Påverkan av leveransavisering och transportöravlämning på tidsåtgång för mottagningskontroll inför fjärrmätning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Emil Strand; [2019]
  Nyckelord :transport; digitalisering; automatisering; tidsstudier; virkesmätning;

  Sammanfattning : Det sker idag en omfattande digitalisering inom skogsbruket. Arbetet med att knyta ihop den digitala kedjan från skog till industri har inneburit nya arbetssätt såsom fjärrmätningen av skogsråvara. Inför fjärrmätningen av skogsråvara sker en mottag-ningskontroll av transporten för att granska att kraven för inmätning uppfylls. LÄS MER

 4. 4. Primärvårdsdietisters upplevelser av att bemöta patienter som äter vegansk kost : En kvalitativ intervjustudie med primärvårdsdietister i Stockholm

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Linnéa Davinder; Sebastian Olsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet veganer i Sverige har inte ökat de senaste åren men däremot har intresset för växtbaserade alternativ blivit större. Dietisters syn på vegansk kost skiljer sig och i Sverige pågår en debatt i media med delade åsikter om ämnet. LÄS MER

 5. 5. Kartläggning och förbättringsförslag inom beredning samt beläggnings- och kapacitetsplanering

  M1-uppsats, KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje)

  Författare :Daniel D. Wahlberg; [2018]
  Nyckelord :Capacity; Production preparation; Manufacturing; Production planning; Improvements; Defense; Security; Kapacitet; Beredning; Produktion; Planering; Logistik; Industriell tillverkning; Förbättringsarbete; Försvar; Säkerhet;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har utförts inom Högskoleingenjörsutbildningen i Maskinteknik, Industriell Ekonomi & Produktion vid Kungliga Tekniska Högskolan, Institutionen för Hållbar produktionsutveckling. Projektet har genomförts under våren 2018 på uppdrag av BAE Systems Hägglunds i Örnsköldsvik. LÄS MER