Sökning: "köttdjursuppfödning"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet köttdjursuppfödning.

 1. 1. Industrihampa -hinder och drivkrafter för en utökad och kommersiell odling i Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Helena Böcker; Paulina Lind; [2019]
  Nyckelord :industrial hemp; environmental goals; livestock; cultivation; cycle perspective; industrihampa; miljömål; köttdjursuppfödning; odling; kretsloppsperspektiv;

  Sammanfattning : Klimatförändringarna är en av vår tids största miljöproblem. Kött är det livsmedel som ger störst klimatpåverkan då ca 70 procent av de grödor som odlas används som djurfoder och idisslande djur släpper ut metan. Nästan en femtedel av de globala utsläppen av växthusgaser kommer från animalieproduktion. LÄS MER

 2. 2. Systemlösning för höstkalvning

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Rural Buildings and Animal Husbandry [LBT]

  Författare :Joakim Frank; [2007]
  Nyckelord :höstkalvning; systemlösningar; köttdjursuppfödning; kalvar; slaktdjur;

  Sammanfattning : Att använda sig av höstkalvning innebär att man ska lämna sina slaktdjur i den period under året som det är högst betalt och störst efterfrågan. Att använda ett stall till just dikor är kanske inte det man tjänar mest pengar på. LÄS MER