Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. "Hemma är det jätteenkelt. Det som påverkar är när man träffar andra människor" : En kvalitativ studie om veganers orsaker, identitet, livsstil och sociala sammanhang

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Anna Soini; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns flera slags växtbaserade kosthållningar. Den veganska är den mest långtgående och exkluderar alla animaliska produkter, inte enbart i kosten utan i livet överlag. Det finns flera orsaker till att bli vegan: att på eget bevåg sluta med sådant som är mat för de allra flesta. LÄS MER

 2. 2. Kaninkött : ett hållbart alternativ?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Elisabet Henriksson; [2019]
  Nyckelord :kaninkött; hållbarhet; hälsa; klimat;

  Sammanfattning : Köttkonsumtionen stiger i världen, både i länder som tidigare haft stor köttkonsumtion, och i länder där konsumtionen tidigare varit begränsad av ekonomiska skäl men där befolkningen nu har råd att köpa kött i större utsträckning. Köttkonsumtionen stiger i både absoluta och relativa termer. LÄS MER

 3. 3. Nudging för att minska köttkonsumtion : En studie för att förändra studenters beteende

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Miljövetenskap; Högskolan i Gävle/Miljövetenskap

  Författare :Johan Åkerström; Noor Alsade; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte med studien är att undersöka om nudging är en effektiv metod för att förändra beteende hos studenter på Högskolan i Gävle. Studien kommer att undersöka om två nudgingmetoder (informationskampanj och nudge) kan förändra studenternas beteende, samtidigt jämföra vilken metod som ger bättre effekt till att förändra beteende och minska köttkonsumtion. LÄS MER

 4. 4. Är du en hycklande miljövän? - En experimentell studie om hycklerimanipulationens effekt på miljövänliga beteendeintentioner

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Nora Björn; Evelina Runnö; [2019]
  Nyckelord :Kognitiv dissonans; hycklerimanipulation; miljövänlig; beteendeintention; uttalande; Social Sciences;

  Sammanfattning : När diskrepansen mellan vad människor säger och vad de gör uppmärksammas, väcks kognitiv dissonans som kan motivera beteendeförändring. Ett sätt att uppmärksamma denna diskrepans är genom hyckleriparadigmet, som är en tvåstegs sekventiell metod för att inducera kognitiv dissonans som visat sig ha potential att påverka beteende i miljövänlig riktning. LÄS MER

 5. 5. Vem kan man lita på? : förhandling om legitimitet i debatten om köttkonsumtion

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Malin Hagman; [2019]
  Nyckelord :köttkonsumtion; medial debatt; sociala medier; risk; legitimitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen "Vem kan man lita på? Förhandling om legitimitet i debatten om köttkonsumtion" är författad av Malin Hagman vid Institutionen för Kommunikation och Medier vid Lunds universitet. Denna uppsats undersöker den mediala debatten om köttkonsumtion som uppstod i samband med att livsmedelskedjan Coop lanserade sin kampanj "#nyavardagsmaten" med tillhörande reklamfilm "Kära köttbit". LÄS MER