Sökning: "köttkonsumtion"

Visar resultat 11 - 15 av 45 uppsatser innehållade ordet köttkonsumtion.

 1. 11. Styrmedel som ett verktyg för att minska köttkonsumtionen i Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Linn Skjetne; Nanna Bengtsson; [2017]
  Nyckelord :Klimatförändringar; Växthusgas; Köttskatt; Köttets miljöpåverkan; Global uppvärmning och kött.;

  Sammanfattning : The process of producing meat by growing crops to feed animals which ends up on the consumer's plate contributes to major environmental damage. Too high consumption of mainly red meat contributes to increased risk of cancer. LÄS MER

 2. 12. Kött? Nej tack, jag äter inte likdelar! : En studie i hur veganer och köttätare talar olika om kött.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för retorik

  Författare :Hanna Turesson; [2017]
  Nyckelord :rhetoric; conceptual metaphors; vegan; meat-eater; retorik; retorisk stilanalys; konceptuella metaforer; metonymi; veganism; köttnorm; antropomorfism; köttkonsumtion; debatt;

  Sammanfattning : Köttätande är i dag en fråga som engagerar många. Vissa menar att det är farligt både för klimat och hälsa medan andra menar att det är nödvändigt för människans överlevnad. När frågan kring köttätandet lyfts och köttkonsumtionen ifrågasätts i debatten mellan köttätare och veganer händer något och heta känslor uppstår. LÄS MER

 3. 13. Köttet i politiken - vad är problemet?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Zelda Tuvesson; [2017]
  Nyckelord :klimatförändringspolitik; köttkonsumtion; politiska styrmedel; argumentativ diskursanalys; Maarten A. Hajer; hållbarhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis is a discourse analysis of the Swedish political debate about management control measures for the reduction of the Swedish meat consumption. The debate exemplifies the role of language in political debates, with focus on how policy-making depend on the creation and definitions of problems. LÄS MER

 4. 14. En kasse kunskap : En kvantitativ enkätstudie om ICAs vegetariska matkassetjänst, utveckling av matlagningskunskap och attityd till vegetarisk mat.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Enheten för restauranghögskolan; Umeå universitet/Enheten för restauranghögskolan

  Författare :Jesper Eriksson; Anneli Hedlund; [2017]
  Nyckelord :kunskap; Matkasse; matlagning; vegetariskt; köttkonsumtion;

  Sammanfattning : Att minska köttkonsumtionen är ett steg att dämpa klimatförändringarna. För att gå över till en mer växtbaserad kost behövs mer kunskap om vegetarisk matlagning. Kunskapen om matlagning har dock minskat över tid, en orsak till detta anses vara tidsbristen som finns i samhället. LÄS MER

 5. 15. MAKTEN ÖVER KÖTTET : En nationell studie med advocacy coalition framework och politikområdet köttkonsumtion som ett klimatproblem

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Vincent Mossberg; Elias Väfors; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : That mankind need to take action to reverse the effects of climate change is not a debated issue. During the last 40 years the greenhouse gases released into the atmosphere due to human activity increased by 70 percent. During the same time the meat production increased threefold globally. LÄS MER