Sökning: "köttkonsumtion"

Visar resultat 11 - 15 av 39 uppsatser innehållade ordet köttkonsumtion.

 1. 11. Kött? Nej tack, jag äter inte likdelar! : En studie i hur veganer och köttätare talar olika om kött.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för retorik

  Författare :Hanna Turesson; [2017]
  Nyckelord :rhetoric; conceptual metaphors; vegan; meat-eater; retorik; retorisk stilanalys; konceptuella metaforer; metonymi; veganism; köttnorm; antropomorfism; köttkonsumtion; debatt;

  Sammanfattning : Köttätande är i dag en fråga som engagerar många. Vissa menar att det är farligt både för klimat och hälsa medan andra menar att det är nödvändigt för människans överlevnad. När frågan kring köttätandet lyfts och köttkonsumtionen ifrågasätts i debatten mellan köttätare och veganer händer något och heta känslor uppstår. LÄS MER

 2. 12. Köttet i politiken - vad är problemet?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Zelda Tuvesson; [2017]
  Nyckelord :klimatförändringspolitik; köttkonsumtion; politiska styrmedel; argumentativ diskursanalys; Maarten A. Hajer; hållbarhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis is a discourse analysis of the Swedish political debate about management control measures for the reduction of the Swedish meat consumption. The debate exemplifies the role of language in political debates, with focus on how policy-making depend on the creation and definitions of problems. LÄS MER

 3. 13. MAKTEN ÖVER KÖTTET : En nationell studie med advocacy coalition framework och politikområdet köttkonsumtion som ett klimatproblem

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Vincent Mossberg; Elias Väfors; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : That mankind need to take action to reverse the effects of climate change is not a debated issue. During the last 40 years the greenhouse gases released into the atmosphere due to human activity increased by 70 percent. During the same time the meat production increased threefold globally. LÄS MER

 4. 14. Hållbar köttkonsumtion - För miljö och hälsa

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Michaela Eklund; Hanna Wirtberg; [2016-08-16]
  Nyckelord :Hållbar köttkonsumtion; hälsa; miljöbelastning; växthusgaser;

  Sammanfattning : Vi som hälsoutvecklare strävar efter en välmående befolkning men samtidigt vill vi ha en miljö som är välmående genom en hållbar matkonsumtion. Syftet med studien är att belysa studenters köttkonsumtion och vilka faktorer som påverkar deras livsmedelsval samt om det finns en vilja att förändra konsumtionen för miljöns och hälsans skull. LÄS MER

 5. 15. Hinder och drivkrafter med minskad köttkonsumtion

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Viveca Barker; Victoria Dahlberg; Maja-Lisa Spetz; [2016-08-16]
  Nyckelord :Attityder; matval; köttkonsumtion;

  Sammanfattning : Under en längre tid har svenska och globala myndigheter och organisationer varit eniga omatt köttkonsumtionen måste minska, trots det sker ingen betydande förändring. Sen 1960-talethar köttkonsumtionen istället successivt ökat per person och år. LÄS MER