Avancerad sökning

Visar resultat 11 - 15 av 48 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 11. Ingen ko på isen? – en rättsekonomisk analys av dagens köttkonsumtion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sara Enerbäck; [2017]
  Nyckelord :köttkonsumtion; nudging; behavioral law and economics; allmän rättslära; rättsekonomi; pigouviansk skatt; hållbarhet; hållbar utveckling; växthuseffekten; växthusgaser; klimatpåverkan; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Köttkonsumtionen orsakar utsläpp av växthusgaser som bidrar till den globala uppvärmningen och kan även medföra oönskade hälsoeffekter. I framställningen analyseras hur vi kan nå en samhällsekonomiskt effektiv konsumtionsnivå. LÄS MER

 2. 12. En enkätstudie om köttkonsumenters val av kött : med hänsyn tagen till miljöaspekter

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Helene Larsson; Anna Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Kött; Konsumenter; Miljö; Ursprung; Kunskap; Enkätundersökning;

  Sammanfattning : Inledning: I Sverige äter vi i dagsläget cirka 85 kg kött per person och år, vilket innebär en ökning med 34 % sedan 1980. Köttkonsumenter kan påverka miljön genom att minska sin köttkonsumtion eller göra ett annat val av kött. LÄS MER

 3. 13. Saken är biff : En granskning av samförstånd och motsättningar vid införandet av en minskad nötköttskonsumtion

  Master-uppsats, KTH/Miljöstrategisk analys (fms)

  Författare :Elvira Molin; [2017]
  Nyckelord :Beef consumption; policy instruments; agriculture; climate targets; politics; environmental politics; sustainable consumption; food consumption policy; Nötköttskonsumtion; styrmedel jordbruk; klimatmål; politik; miljöpolitik; konsumtionspolitik; hållbar konsumtion;

  Sammanfattning : Svenskarna är ibland de som konsumenterna konsumerar mest nötkött i världen, de äter 26 kg per person och år. Matkonsumtionen generellt står för en tredjedel av de svenska hushållens utsläpp av växthusgaser, och g. Globalt sett står djuruppfödningen till köttproduktion för 14,5 % av utsläppen av alla växthusgaser. LÄS MER

 4. 14. Styrmedel som ett verktyg för att minska köttkonsumtionen i Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Linn Skjetne; Nanna Bengtsson; [2017]
  Nyckelord :Klimatförändringar; Växthusgas; Köttskatt; Köttets miljöpåverkan; Global uppvärmning och kött.;

  Sammanfattning : The process of producing meat by growing crops to feed animals which ends up on the consumer's plate contributes to major environmental damage. Too high consumption of mainly red meat contributes to increased risk of cancer. LÄS MER

 5. 15. Kött? Nej tack, jag äter inte likdelar! : En studie i hur veganer och köttätare talar olika om kött.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för retorik

  Författare :Hanna Turesson; [2017]
  Nyckelord :rhetoric; conceptual metaphors; vegan; meat-eater; retorik; retorisk stilanalys; konceptuella metaforer; metonymi; veganism; köttnorm; antropomorfism; köttkonsumtion; debatt;

  Sammanfattning : Köttätande är i dag en fråga som engagerar många. Vissa menar att det är farligt både för klimat och hälsa medan andra menar att det är nödvändigt för människans överlevnad. När frågan kring köttätandet lyfts och köttkonsumtionen ifrågasätts i debatten mellan köttätare och veganer händer något och heta känslor uppstår. LÄS MER