Sökning: "köttkonsumtion"

Visar resultat 16 - 20 av 46 uppsatser innehållade ordet köttkonsumtion.

 1. 16. MAKTEN ÖVER KÖTTET : En nationell studie med advocacy coalition framework och politikområdet köttkonsumtion som ett klimatproblem

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Vincent Mossberg; Elias Väfors; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : That mankind need to take action to reverse the effects of climate change is not a debated issue. During the last 40 years the greenhouse gases released into the atmosphere due to human activity increased by 70 percent. During the same time the meat production increased threefold globally. LÄS MER

 2. 17. Hållbar köttkonsumtion - För miljö och hälsa

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Michaela Eklund; Hanna Wirtberg; [2016-08-16]
  Nyckelord :Hållbar köttkonsumtion; hälsa; miljöbelastning; växthusgaser;

  Sammanfattning : Vi som hälsoutvecklare strävar efter en välmående befolkning men samtidigt vill vi ha en miljö som är välmående genom en hållbar matkonsumtion. Syftet med studien är att belysa studenters köttkonsumtion och vilka faktorer som påverkar deras livsmedelsval samt om det finns en vilja att förändra konsumtionen för miljöns och hälsans skull. LÄS MER

 3. 18. Hinder och drivkrafter med minskad köttkonsumtion

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Viveca Barker; Victoria Dahlberg; Maja-Lisa Spetz; [2016-08-16]
  Nyckelord :Attityder; matval; köttkonsumtion;

  Sammanfattning : Under en längre tid har svenska och globala myndigheter och organisationer varit eniga omatt köttkonsumtionen måste minska, trots det sker ingen betydande förändring. Sen 1960-talethar köttkonsumtionen istället successivt ökat per person och år. LÄS MER

 4. 19. Konsumenters inställning till insekter som proteinkälla : Hur engagemang, vana och kultur påverkar

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan; Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan

  Författare :Axel Berke; Otto Toorell; [2016]
  Nyckelord :Entomofagi; miljö; djurhållning; attityd; köttkonsumtion;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 20. Vegetariska alternativ till kött i svenska livsmedelsbutiker : En fallstudie om utbud, hinder och drivkrafter

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekologi

  Författare :Lisa Bysell; [2016]
  Nyckelord :food retail; meat alternatives; plant-based proteins; producers; vego; dagligvaruhandeln; köttalternativ; producenter; vegetabiliska alternativ; vego;

  Sammanfattning : A study of European households found that Food and drink causes a fourth of the total various environmental impacts. Globally does the food sector account for 22 % of all the greenhouse gas emissions. LÄS MER