Sökning: "köttkonsumtion"

Visar resultat 21 - 25 av 46 uppsatser innehållade ordet köttkonsumtion.

 1. 21. Självkvantifiering för minskad miljöpåverkan : Ett försök att minska köttkonsumtion genom återkoppling

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC); KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Victor Gustafsson; Lukas Lindahl; [2016]
  Nyckelord : Quantified self Behaviour change Social comparison Sustainability Meat consumption ; Självkvantifiering Beteendeförändring Social jämförelse Hållbarhet Köttkonsumtion ;

  Sammanfattning : Användningen av självkvantifieringsapplikationer är utbredd, men dess utförande långt från fulländat. Den användning som förekommer är nästintill uteslutande koncentrerad till självförbättring. LÄS MER

 2. 22. Debatten om kött i svensk media : En kvalitativ textanalys

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för tema; Linköpings universitet/Institutionen för tema

  Författare :Tone Christoffersen; Hilda Fahlén Björn; [2016]
  Nyckelord :Meat; meat consumption; meat production; debate; environment; text analysis; Sweden; Kött; köttkonsumtion; köttproduktion; debatt; miljö; textanalys; Sverige;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka hur en förändrad köttkonsumtion samt köttproduktion framställs i svensk media genom att analysera debattartiklar. Empiriskt material är insamlat från Mediearkivet Retriever i de största dags- kvällstidningarna i Sverige och Östergötland. LÄS MER

 3. 23. Konsumtionsbeteende : unga vuxnas syn på köttkonsumtion och relationen till hållbarhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Johanna Hammarstrand; Pierre Karlsson; Dennis Ly; [2016]
  Nyckelord :meat consumption; sustainability; Theory of planned behaviour; environment; young adults; köttkonsumtion; hållbar utveckling; Teorin om Planerat Beteende; miljö; unga vuxna.;

  Sammanfattning : Den genomsnittliga konsumtionen per person har tredubblats de senaste 50 åren (IGES, 2010). Forskarna menar att det kan bero på att marknadsföringen visar ett konstant meddelande som förmedlar ”desto mer du konsumerar, desto mer attraktiv och lyckligare kommer du bli. LÄS MER

 4. 24. Hur arbetar kommuner för att minska köttkonsumtionen?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Sarah Johansson; [2016]
  Nyckelord :köttkonsumtion; kommuner; klimatförändring; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The municipalities' role in sustainable development is very important and research has shown that municipalities are increasingly working to reduce the climate impact of food, e.g. by reducing meat consumption. LÄS MER

 5. 25. Vattenavtryck i konventionell och ekologisk produktion. En jämförande studie av svenska råvaror i en hamburgare.

  Kandidat-uppsats, KTH/Mark- och vattenteknik; KTH/Mark- och vattenteknik

  Författare :Nathalie Haenel; Josefin Sandberg; [2015]
  Nyckelord :Vattenavtryck; vattenåtgång; nötkött; konventionell; ekologisk; hamburgare; evapotranspiration;

  Sammanfattning : På senare tid har koldioxidavtryck och det ekologiska fotavtryck som vi människor lämnar efter oss fått större uppmärksamhet. Vattenavtryck är däremot något som i Sverige inte förekommer lika frekvent i olika medier. LÄS MER