Sökning: "k epsilon"

Visar resultat 1 - 5 av 220 uppsatser innehållade orden k epsilon.

 1. 1. Numerical Study on Hydrodynamic Characteristics of Flood Discharge Tunnel in Zipingpu Water Conservancy Project : Using RANS equations and the VOF model

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Elektricitetslära; Uppsala universitet/Elektricitetslära

  Författare :Micaela Hamberg; Signe Dahlin; [2019]
  Nyckelord :VOF; RANS; Navier-Stokes; Spillway; Discharge tunnel; ANSYS; Fluent; CFD; Grid convergence index; Design of spillway; Cavitation; Gambit; k-epsilon; Ansys Gambit;

  Sammanfattning : To avoid the large amount of damage that floods can cause, spillway tunnels are used to control water levels. To ensure the safety of water transportation through spillway tunnels, the behaviour of the water throughout the tunnel is important to know. LÄS MER

 2. 2. Överbyggnadsmaterial vid anläggning av hårdgjorda ytor : vilka rekommendationer finns och vilka material används?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Jan Pontus Eriksson; [2019]
  Nyckelord :anläggning; hårdgjorda ytor; fraktion; överbyggnad; samkross; makadam; grus;

  Sammanfattning : Avsikten med det här arbetet är att försöka få en överblick över vilka typer av ballastmaterial under det övre slitlagret i en överbyggnad som projektörer föreskriver samt om det överensstämmer med vad anläggningsföretag använder. Företag som säljer ballastmaterial saluför en mängd olika typer av material i olika storlekar. LÄS MER

 3. 3. CFD and Experimental Study of Refuelling and Venting a Fuel System

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Mekanisk värmeteori och strömningslära;

  Författare :Aditya Naronikar; Anton Riström; [2019]
  Nyckelord :CFD; VOF; multiphase; refuelling; gasoline; ORVR; automotive; volvo;

  Sammanfattning : In 1999, California Air Resources Board (CARB) implemented a regulation that required all gasoline cars sold in California be fitted with an Onboard Refueling Vapor Recovery System (ORVR). The ORVR system is designed to prevent Volatile Organic Compounds (VOCs) from escaping into the atmosphere during refuelling by storing the gas vapours in a carbon canister. LÄS MER

 4. 4. Analysis of the distribution of plant nutrients in a biogas production system : a look at VH Biogas, co-digesting manure from several farms

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :André Johansson; [2019]
  Nyckelord :biogas; digestate; manure; nutrients;

  Sammanfattning : This study examined nutrient flows in a system where 20 farms deliver manure to a biogas plant for digestion, and then receive digestate back. Some other substrates were also anaerobically digested at the plant e.g. slaughter residues. LÄS MER

 5. 5. Hållbara produktionssystem i bostadsnära natur : ett gestaltningsförslag där odling integreras i rekreativ naturpark

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Rebecca Eriksson; [2019]
  Nyckelord :permakultur; skogsjordbruk; skogsträdgård; odlingssystem; produktionssystem; urban odling; bostadsnära natur; rekreation;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet syftar till att undersöka hur odlingssystem kan integreras i bostadsnära naturområden. Naturområden utgör viktiga stadsbyggnadselement i växande städer. LÄS MER