Sökning: "k-means"

Visar resultat 1 - 5 av 121 uppsatser innehållade ordet k-means.

 1. 1. Tillämpning av Data Mining för effektivisering av planlösningen på akutmottagningen vid Skånes universitetssjukhus

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Erik Erelöf; Henrik Klein; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Socialstyrelsen (2015) visar i en rapport från 2015 att tiden en patient vistas på en akutmottagning ökar för varje år. Detta gäller vid alla akutmottagningar i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Cluster analysis on sparse customer data on purchase of insurance products

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Michel Alexander Postigo Smura; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis work aims at performing a cluster analysis on customer data of insurance products. Three different clustering algorithms are investigated. These are K-means (center-based clustering), Two-Level clustering (SOM and Hierarchical clustering) and HDBSCAN (density-based clustering). LÄS MER

 3. 3. Klustring av Sveriges kommuner : En studie av sambandet mellan kommuners egenskaper och valresultatet

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Ellen Krusell; Lovisa Julin; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Hösten 2018 hölls politiska val i Sverige och i samband med detta är det intressant att undersöka vad som kan påverka hur personer röstar. Syftet med denna rapport är att undersöka om det finns överensstämmelser mellan kommuners egenskaper och hur personerna i kommunerna röstade i riksdagsvalet. LÄS MER

 4. 4. Customer segmentation of retail chain customers using cluster analysis

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Sebastian Bergström; [2019]
  Nyckelord :Cluster analysis; customer segmentation; tEIGEN; MCLUST; K-means; NMF; Silhouette; Davies-Bouldin; big spenders; statistics; applied mathematics; unsupervised learning; Klusteranalys; kundsegmentering; tEIGEN; MCLUST; K-means; NMF; Silhouette; Davies-Bouldin; storkonsumenter; statistik; tillämpad matematik;

  Sammanfattning : In this thesis, cluster analysis was applied to data comprising of customer spending habits at a retail chain in order to perform customer segmentation. The method used was a two-step cluster procedure in which the first step consisted of feature engineering, a square root transformation of the data in order to handle big spenders in the data set and finally principal component analysis in order to reduce the dimensionality of the data set. LÄS MER

 5. 5. Classification of Wi-Fi Sensor Data for a Smarter City : Probabilistic Classification using Bayesian Statistics

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik; Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Elin Tyni; Johanna Wikberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : As cities are growing with an increasing number of residents, problems with the traffic such as congestion and larger emission arise. The city planners have challenges with making it as easy as possible for the residents to commute and in as large scale as possible to avoid vehicles. LÄS MER