Sökning: "k1"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade ordet k1.

 1. 1. A corpus-based investigation of Swedish upper secondary school students’ vocabulary

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Christian Holmberg Sjöling; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this investigation was to contribute with more knowledge concerning the learning and teaching of English vocabulary in Swedish upper secondary school in Sundsvall by answering the following research questions: Which CEFR level does each group’s vocabulary meet after29excluding K1 and K2 words? How accurate is the vocabulary production of the two groups in relation to each CEFR level? I also hypothesized that the group of students attending the Natural Science programme would be more proficient than the group attending the Economics programme since the former had studied the course English 5 longer and attend a more theoretical and advanced programme than the latter. Therefore, I gathered 30 essays from students attending the Natural Science programme at one school and 30 essays from students attending the Economics programme at another school to be analysed and compared. LÄS MER

 2. 2. En jämförelse mellan regelverken K2 och K3 : Vilka orsaker ligger till grund för valet av regelverk hos företag?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Maria Jansson; Angelica Todoran; Maria Saleh Malm; [2019]
  Nyckelord :K2; K3; K-regulation; The Swedish Accounting Standards Board; Anglo-saxon tradition; Continental tradition; true and fair view; stakeholder theory; reliability and relevance; K2; K3; K-regelverk; Bokföringsnämnden; anglosaxisk tradition; kontinental tradition; rättvisande bild; intressentmodellen; tillförlitlighet och relevans;

  Sammanfattning : Bokföringsnämnden (BFN), som ansvarar för utvecklingen av god redovisningssed, startade år 2004 K-projektet som innefattar allmänna råd indelade i fyra kategorier av regelverk; K1, K2, K3 och K4. Regelverken syftar till att tillhandahålla företag ett enhetligt regelverk att följa. LÄS MER

 3. 3. Wildfire Hazard Mapping using GIS-MCDA and Frequency Ratio Models : A Case Study in Eight Counties of Norway

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad

  Författare :Walelegn Mengist Zeleke; [2019]
  Nyckelord :Wildfire; GIS; MCDA; Frequency Ratio; Hazard Map; Constraint Criteria; Factor Criteria; AUC;

  Sammanfattning : Abstract A wildfire is an uncontrollable fire in an area of combustible fuel that occurs in the wild or countryside area. Wildfires are becoming a deadly and frequent event in Europe due to extreme weather conditions. In 2018, wildfires profoundly affected Sweden, Finland, and Norway, which were not big news before. LÄS MER

 4. 4. The importance of supplier information quality in purchasing of transport services

  Master-uppsats, KTH/Industriell Marknadsföring och Entreprenörskap; KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :PYGMALION-ALEXANDROS GORDOS; JONAS BULOVAS; [2018]
  Nyckelord :supply chain integration; purchasing performance; transport services; information infrastructure; supplier data quality; assessment framework; total cost of ownership; leverantörskejda integration; inköpseffektivitet; transporttjänster; informationsinfrastruktur; leverantörsdatakvalitet; bedömningsmall; totalkostnaden för ägande;

  Sammanfattning : An important prerequisite for successful supply chain integration is the ability to convert data into information combined with structured storing and sharing processes. The purpose of this master thesis is to investigate potential relation between supplier data quality and performance of purchasing of transport services. LÄS MER

 5. 5. On Simplicity of the Projective Special Linear Groups

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Matematik (naturvetenskapliga fakulteten)

  Författare :Filip Nygren; [2018]
  Nyckelord :group theory; PSL; simple; simplicity; groups; simple groups; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : In this thesis, we will be proving that the Projective special linear group PSL(m,K) is a simple group for all dimensions m and finite fields K, with a few exceptions. First, we prove simplicity of PSL(2,K) (Jordan-Moore), and then move on to proving simplicity of PSL(m,K) (Jordan-Dickson) for all dimensions m >= 3. LÄS MER