Sökning: "kablifiering"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet kablifiering.

 1. 1. Utmaningar vid kablifiering av 145 kV-nät

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Ulrika Assarsson; [2021]
  Nyckelord :Kablifiering; resonans; resonansfrekvens;

  Sammanfattning : Att ersätta friledning med kabel i högspänningsnät innebär ett antal olika utmaningar som måste hanteras. Det dominerade teknikvalet för högspänning har av tradition varit friledning, som är en kostnadseffektiv och driftsäker metod för överföring av effekt. LÄS MER

 2. 2. Jordfelsdetektering i mellanspänningsnätet : Konsekvenser av kablifiering

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Felix Axelsson Paulsson; [2020]
  Nyckelord :jordfel; jordfelsströmmar; kapacitiva strömmar; kablifiering;

  Sammanfattning : Det omfattande vädersäkrandet och därmed nedgrävning av kabel i mellanspänningsnätet leder till förändrade nätegenskaper. Rapporten undersöker problematiken som uppstår för detektering av jordfel och vad man bör tänka på vid jordfelsinställningar i stora kabelnät. LÄS MER

 3. 3. Analys av elnät för begränsning av reaktiv effekt

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Muadh Hudji; [2019]
  Nyckelord :Reactive power; capacitive load; power grid; Reaktiv effekt; Elnät; Lokalnät; Kapacitiv last;

  Sammanfattning : Ystad Energi har ansvaret över elnätet i Ystads kommun. Med ökande efterfråga om el har samhället blivit sårbart. Därför jobbar myndigheterna och elleverantörer alltid för att säkerställa en trygg och säker elleverans. LÄS MER

 4. 4. Reaktiv effektkompensering i Umeå Energis elnät

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Linus Sandström; [2017]
  Nyckelord :Effektkompensering; reaktiv effektkompensering; variabel shunt reaktor; elnät;

  Sammanfattning : På grund av ökad kablifiering i Umeå Energis nät samt ett avtal med regionnätsägaren som kommer att prissätta inmatning av reaktiv effekt i anslutningspunkten, har behovet av kompensering av reaktiv effekt aktualiseras. Denna rapport skall undersöka de reaktiva effektflödena i 145 kV-nätet, undersöka optimal kompenseringsutrustning samt optimal placering av kompensering. LÄS MER

 5. 5. Analys och kompensering av reaktiv effekt i Umeå Energis elnät

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Maria Solhed; [2016]
  Nyckelord :Reaktiv effekt; kompensering; nätföreskrift;

  Sammanfattning : Arbetet har sin bakgrund i att Umeå Energi har noterat en högre inmatning av reaktiv effekt mot överliggande nät. Att ett elnäts karaktär går mot att bli mer kapacitivt är en vanlig tendens idag då olika förändringar som görs i näten orsakar detta. En viktig bidragande orsak är kablifiering och spänningshöjning. LÄS MER