Sökning: "kadett"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet kadett.

 1. 1. Vad ska jag bli när jag blir stor? : En studie om vad som motiverade kadetter att söka officersprogrammet.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Johan Anderek; Fredrik Andersson; [2020]
  Nyckelord :Swedish Armed Forces; motive; motivation; cadet; officer; Officers Programme; recruitment; McClelland; Battistelli; generation; generations; generation Y; generation Z; Försvarsmakten; motiv; motivation; kadett; officer; Officersprogrammet; rekrytering; McClelland; Battistelli; generation; generationer; generation Y; generation Z;

  Sammanfattning : De senaste årens omvärldsutveckling i vårt närområde ställer nya krav på Försvarsmakten. Det nationella försvaret är återigen i fokus och för första gången på mycket länge står Försvarsmakten inför ett återtagande och en tillväxt. De närmaste tio åren kommer pensionsavgångarna bland officerare att vara av betydande storlek. LÄS MER

 2. 2. Farväl. Men varför? : Vem är att skylla: Försvarsmakten, Försvarshögskolan eller individen?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Försvarshögskolan

  Författare :Axel Öfver; [2020]
  Nyckelord :motivation; kadett; officersbrist; officerprogrammet; Battistelli; Covington;

  Sammanfattning : This thesis presents an interview-based study that seeks to map the various reasonings regarding what motivates aspiring officers, cadets, to end their military service in liaison to studies conducted at the Swedish defense college. This in order to provide a brief overview of the, seeming major, causes as to why some cadets chose to end their affiliation to the military context. LÄS MER

 3. 3. Vem skall fylla uniformen? : Generation Officer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Marcus Arklöf Grande; Anders Werner; [2020]
  Nyckelord :Attraction; organization; generation; organizational power; purposefulness; responsibility; leadership; stimulation; development; communication; security; belonging cadet; officer.; Attrahera; organisation; generationer; styrform; meningsfullhet; ansvar; ledarskap; stimulans; utveckling; kommunikation; trygghet; tillhörighet; kadett; officer;

  Sammanfattning : The Swedish Armed Forces must double its personnel volumes with 50% within the next 15 years period. With already existing challenges to procure new personnel and to keep those already serving in the current organizational structures this mission comes with some problems. LÄS MER

 4. 4. MOTIVATION TILL ATT LÄSA OFFICERSPROGRAMMET : en kvantitativ enkätstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Josefin Hallgren; [2019]
  Nyckelord :Battistelli; motivation; kadett; officersbrist;

  Sammanfattning : In the next few years, the Swedish armed forces will have a major shortage of officers. This is due to a combination of high numbers reaching pensionable age and low numbers graduating from the Officers’ Programme.The lack of newly qualified officers is a major problem for the Armed Forces personnel supply. LÄS MER

 5. 5. Fartygsförlagd utbildning - Arbetsmiljö och Ledarskapsstilar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Emelie Lundberg; [2019]
  Nyckelord :Mentor; systems theory; occupational safety and health; student; cadet; maritime; ship; Handledare; systemteori; arbetsmiljö; student; kadett; maritimt; fartyg;

  Sammanfattning : The purpose of this report is to, with systems theory, explore how a mentor’s possible leaderships-style affected the perceived occupational safety and health, and learning experience of sea captain students during their internship. The internship is an obligatory course where the students get the opportunity to practically apply theoretical knowledge. LÄS MER