Sökning: "kaffe"

Visar resultat 1 - 5 av 178 uppsatser innehållade ordet kaffe.

 1. 1. Har koffein en omedelbar effekt på energiintaget? En systematisk litteraturöversikt Malin Foxing

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Malin Foxing; Sofia Sandström; [2024-02-09]
  Nyckelord :Ad libitum; caffeine; calorie intake; coffee; energy intake; food intake; energiintag; kaffe; kaloriintag; koffein; matintag;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna systematiska litteraturöversikt var att undersöka evidensen för huruvida koffein kan ha en omedelbar effekt på energiintaget hos vuxna ≥ 18 år. Metod: Litteratursökningen genomfördes i databaserna Pubmed och Scopus den 21 mars 2023. LÄS MER

 2. 2. Coverage increase in a plant-based BB cream formulation with natural pigments

  Master-uppsats, KTH/Kemi

  Författare :Leelou Zoé Billot; [2024]
  Nyckelord :BB cream; Coffee; Coverage; Formulation; KAFFAGE®; BB cream; kaffe; täckning; formulering; KAFFAGE®;

  Sammanfattning : Kaffe Bueno, ett bioteknologiskt start-up-företag dedikerat till framsteg inom naturliga och gröna produkter, fokuserar på att utnyttja den outnyttjade potentialen hos kaffebiprodukter genom grön kemi och bioteknik. Då endast 1% av kaffet används för bryggning, extraherar företaget lösliga och olösliga produkter genom en uppdelning mellan ett oljeutvinning och ett efterföljande vattenuttag, vilket bidrar till att sänka CO2-utsläppen per värde och en cirkulär ekonomi. LÄS MER

 3. 3. Skillnader avseende gemenskap och trivsel på företag med olika friskvårdsinsatser

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Arbets- och organisationspsykologi

  Författare :Emmily Hallman; Ellenor Jansson; [2024]
  Nyckelord :job satisfaction; community; health benefits; wellness benifits; well-being at work; friskvård; personalvårdsförmåner; relationer på arbetet; trivsel;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka om det finns någon skillnad i gemenskap eller trivsel hos företag med olika mängd friskvårdsinsatser samt om det finns någon skillnad i trivsel och gemenskap hos anställda som i högre grad utför dessa aktiviteter tillsammans med kollegor. Forskning har hittat starka band både mellan gemenskap, trivsel och arbetsprestation och mellan fysisk aktivitet, välmående och trivsel. LÄS MER

 4. 4. Från grön tradition till modern trend : En innovativ förpackningsdesign för ekologiskt kaffe, med syfte att attrahera en yngre generation.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Emma Qvarfordt; Sofia Ericson; [2023]
  Nyckelord :förpackningsdesign; visuell kommunikation; ekologiskt; hållbarhet; kommunicera hållbarhet; human centered design;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Färgstabilitet hos protesbasmaterial beroende på framställningsteknik efter borstning, åldring, kaffeförvaring och rengöring.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten (OD)

  Författare :Ewa Chojnacka; Amanda Holmgren; [2023]
  Nyckelord :Färgstabilitet; polymerer; protesbasmaterial; spektrofotometer; termocykling.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med föreliggande studie är att undersöka färgstabiliteten hos konventionellt varmpolymeriserat, fräst och 3D-printat material för protesbaser efter borstning, termocykling, kaffeförvaring och rengöring. Material och metod: Tio provkroppar av ett material per teknik framställdes; konventionell (ProBase Hot, Ivoclar), CAD/CAM subtraktiv (Ivotion Base, Ivoclar) och additiv teknik (Lucitone Digital Print, Dentsply). LÄS MER