Sökning: "kairomoner"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet kairomoner.

 1. 1. Fruktflugor ur Rhagoletis släktet som hot i odling i Sverige och möjliga bekämpningsmetoder

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Plant Breeding (from 130101)

  Författare :Christoffer Johansson; [2019]
  Nyckelord :Rhagoletis cerasi; Rhagoletis batava; Rhagoletis alternata; Rhagoletis pomonella; Rhagoletis mendax; körsbärsflugan; havtornsflugan; nyponflugan; bekämpning; bekämpningsmetoder;

  Sammanfattning : Idag skeppas många varor fram och tillbaka över jorden och risken för att en skadegörare liftar med i en frukt eller växtmaterials jord ökar. I denna studie undersöks hotet av släktet Rhagoletis i Sverige och vilka flugor som finns, vilka som är på väg in och eventuella framtida hot. LÄS MER

 2. 2. Predatorinducerad fekunditet hos Daphnia pulex vid simulerade årstidsbundna temperaturvariationer

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Åsa Berggren; [2015]
  Nyckelord :limnologi; Daphnia pulex; predatorinducerad fekunditet; temperaturvariation;

  Sammanfattning : Female growth, number of eggs and egg growth of Daphnia pulex were studied at four temperatures, 12, 16, 18 and 20°C. I hypothesized that female growth and number of eggs would be lower and the size of the eggs larger in the presence of a predator (kairomones) than in its absence. This effect was expected to be more evidentat lower temperatures. LÄS MER

 3. 3. Fängslande dofter på gott och ont : doftämnen för bekämpning av skadegörare i fruktodlingar

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Cinna Cederlöf; [2013]
  Nyckelord :feromoner; doftämnen; kairomoner; rönnbärsmal; äpplevecklare; feromonförvirring; bekämpning; prognos; registrering; äpple; EU; applicering; IPM;

  Sammanfattning : Kemiska bekämpningsmedel har länge varit det förhärskande sättet på vilket odlare skyddar grödor, men på senare år har alternativa och säkrare metoder för bekämpning av skadegörare blivit alltmer aktuella. Bakgrunden till detta är en ökad medvetenhet om riskerna förknippade med användningen av kemiska bekämpningsmedel, både för producent och konsument. LÄS MER