Sökning: "kaizen"

Visar resultat 1 - 5 av 105 uppsatser innehållade ordet kaizen.

 1. 1. Lärande och ledande : En kvalitativ studie om kunskapsspridning och lärande organisation ur ett ledarskapsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Hilda Hansson; Hanna Berntson; [2020]
  Nyckelord :learning organization; organizational learning; knowledge management; leadership; kaizen; tacit knowledge; lärande organisation; organisatoriskt lärande; knowledge management; ledarskap; kaizen; tyst kunskap;

  Sammanfattning : För att bli en framgångsrik organisation talar man om kunskap– och lärprocesser som går genom organisationen, från individen till högsta ledningen. Det innebär att den kunskap som finns hos individerna måste synliggöras, delas, spridas och tas i bruk av andra i organisationen. I denna uppsats ligger fokus på processen. LÄS MER

 2. 2. Green Kaizen : En kvalitativ studie om framgångsfaktorer för kontinuerliga förbättringar av avfall med hjälp av Green Performance Map (GPM) på AstraZeneca

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Kristian Kannel; Christoffer Forsberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Efterfrågan på hållbarhet ökar i samhället, och även genom organ som FN presenteras ambitiösa mål angående utsläppsnivåer. Dessa faktorer ligger till grund för det ökade behovet av miljörelaterade förbättringar, särskilt på miljöfarliga anläggningar inom den tillverkande industrin. LÄS MER

 3. 3. Reducering av ledtider i en kundorderstyrd produktion : En fallstudie utförd på **********

  M1-uppsats, Jönköping University/JTH, Industriell organisation och produktion; Jönköping University/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Rebecka Tottmar Virsand; Therése Sjöstedt; [2020]
  Nyckelord :Lean production; Kaizen; värdeflödesanalys; produktionsflöde;

  Sammanfattning : As a result of the globalization around the world, customer demands are increasing and competitors are growing, not least in the production industry. Due to this, companies are constantly forced to improve and develop their business in forms of both production and working environment. LÄS MER

 4. 4. Improving Materials Supply Processes to Assembly Lines Through Toyota Production System and Lean Manufacturing

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik; Lunds universitet/Institutionen för teknisk ekonomi och logistik

  Författare :Patrik Östlund; [2020]
  Nyckelord :Lean manufacturing; Toyota production system; Operations management; Flow efficiency; Continuous improvements; Setup time reduction; Kanban system; Constructive research approach; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Purpose – TePe Munhygienprodukter AB (TePe) is moving the production facility designated their toothbrushes as part of their expansion phase. Not only do they face challenges due to a two-floor production, but also do they face efficiency and safety challenges in their materials flow. LÄS MER

 5. 5. En analys av hur förbättringsprocesser kan bli en naturlig del i företagskulturen. : En studie av två förbättringsprocesser inom ett fallföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik; Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

  Författare :Persson Amanda; Kronander Philipson Sara; [2020]
  Nyckelord :Improvement processes; Toyota Kata; Kaizen; PDCA; company culture.;

  Sammanfattning : Companies competing in the global markets are constantly exposed to the market pressure regarding differentiation from competitors and contribute to development. To be able to create competitive advantages and handle the markets expectations, companies are required to develop both processes and employees. LÄS MER