Sökning: "kajsa Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade orden kajsa Johansson.

 1. 1. Co-creating the future of marketing - A study within the business-to-business field

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :David Rydbeck; Kajsa Johansson; [2019-06-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Sambandet mellan kvinnor i bankstyrelser och bankens kreditbetyg : En kvantitativ studie på banker i Europa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Kajsa Johansson; Linnea Ring; [2019]
  Nyckelord :Women; board of directors; Europe; banks; credit rating; credit risk.; Kvinnor; bolagsstyrelse; Europa; banker; kreditbetyg; kreditrisk;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka huruvida det finns ett samband mellan andelen kvinnor i bankstyrelser i Europa och bankens kreditbetyg. Studien har ett positivistiskt synsätt och präglas av en kvantitativ metod. Studien har vidare använt sig av en tvärsnittsdesign och därmed observerat flera fall vid en given tidpunkt. LÄS MER

 3. 3. Vem vet var du är? : En kvalitativ studie om användares medvetenhet om säkerhetsrisker med platsdelning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem; Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :Kajsa Johansson; Rebecka Wenkler; [2019]
  Nyckelord :Informationssäkerhet; säkerhetsrisk; C.I.A-triangel; sociala medier; platsdelning;

  Sammanfattning : Platsdelning finns i många olika sociala medier idag och har blivit en populär funktion. Platsdelning kan vara väldigt användbart i olika situationer när det kommer till att lokalisera personer, men många är omedvetna om de säkerhetsrisker som kan komma till följd av platsdelning. LÄS MER

 4. 4. Transcription of Historical Encrypted Manuscripts : Evaluation of an automatic interactive transcription tool.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för lingvistik och filologi

  Författare :Kajsa Johansson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Countless of historical sources are saved in national libraries and archives all over the world and contain important information about our history. Some of these sources are encrypted to prevent people from reading it. LÄS MER

 5. 5. RESONEMANGSFÖRMÅGAN  I MATEMATIKUNDERVISNINGEN : En kvalitativ studie om lågstadieelevers resonemang i grupp

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Kajsa Johansson; Angelica Ottosson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER