Sökning: "kakel"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet kakel.

 1. 1. Nyproducerade flerbostadshus i Malmö

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Stina Danielsson; Ida Brandt; [2019]
  Nyckelord :Nyproduktion; Malmö; Flerbostadshus; Likartad;

  Sammanfattning : Sverige är ett land med ständig befolkningsökning. Malmö är Sveriges tredje största stad och dessutom den snabbast växanden staden i landet. I och med befolkningstillväxten och urbaniseringen ökar behovet av bostäder och det produceras mycket nytt, främst flerbostadshus. LÄS MER

 2. 2. Funderingar i marginalen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/HDK - Högskolan för design och konsthantverk

  Författare :Magdalena Svensson; [2018-08-16]
  Nyckelord :keramik; broderi; collage; mönster; digital bildbehandling; kakel; screentryck; funderingar; marginalia; antropocen;

  Sammanfattning : I detta arbete har jag fokuserat på hur jag genom att använda Photoshop och Illustrator kan skapa mönster och kollage som jag genom screentryck kan arbeta vidare med på lera. Som underlag för det digitala arbetet har jag använt egna broderier, teckningar och skulpturer. LÄS MER

 3. 3. Transportör till portabel käftkross

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Emil Nordström; Marcus Forsberg; [2018]
  Nyckelord :Conveyor; Jawcrusher; Drum motor; Cidema; Nykonstruktion; Transportör; Bandtransportör; Käftkross; Trummotor;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är utfört på uppdrag av Cidema AB i Skellefteå och omfattar framtagningen av en teknisk lösning som i dagsläget saknas i företagets sortiment. Uppdragsgivaren har efter kundförfrågningar uppfattat att det finns ett behov av en transportörlösning som tillbehör till den egna produkten, käftkrossen, Danex DX 8. LÄS MER

 4. 4. Alternativ rumsbeskrivning med hänsyn till miljö och ekonomi

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY);

  Författare :Ellinor Kelemit; Sara Schön; [2016]
  Nyckelord :Byggnadsmaterial; Kakel; Kalkyl; Linoleum; Livscykel; Material; Miljöcertifiering; Miljöpåverkan; Målarfärg; Plastmatta; Rumsbeskrivning; Svanen; Undertak; Växthuseffekten.;

  Sammanfattning : Byggsektorn är en stor bidragande faktor till den globala miljöpåverkan. Hur stor miljöpåverkan ett byggprojekt orsakar baseras utifrån hela livscykeln. En del av livscykeln är material då materialval är ett kritiskt skede i byggprocessen. LÄS MER

 5. 5. Faktorer hos bostadsrätter som är svåra för fastighetsmäklare att värdera : En undersökning genomförd i en marknad med stigande priser

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi; Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi

  Författare :Sarah Eklöf; Jenny Lindhagen; [2016]
  Nyckelord :condominium; valuation; real estate agent; rising prices; bostadsrätt; värdering; fastighetsmäklare; stigande priser;

  Sammanfattning : Försäljningspriser på den svenska bostadsmarknaden tenderar att i allt högre grad avvika från fastighetsmäklarnas utgångspriser. En förklaring till detta är att fastighetsmäklare inte omedelbart anpassar sig till en stigande prisnivå. LÄS MER