Sökning: "kakel"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet kakel.

 1. 1. Stabilisation of higher wooden houses in volume building technology

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik; Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi

  Författare :Ebba Gipperth; [2020]
  Nyckelord :Volume building technology; Timber; Horizontal stabilisation; Shear walls; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Byggnationen av bostadshus med trästomme har enligt Statistiska centralbyrån ökat med 85% efter den senast lägsta uppmätningen 2011. Statistiska centralbyrån menar också att det är bostadshus bestående av 4-8 våningar som byggs mest i Sverige idag. LÄS MER

 2. 2. Nyproducerade flerbostadshus i Malmö

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Stina Danielsson; Ida Brandt; [2019]
  Nyckelord :Nyproduktion; Malmö; Flerbostadshus; Likartad;

  Sammanfattning : Sverige är ett land med ständig befolkningsökning. Malmö är Sveriges tredje största stad och dessutom den snabbast växanden staden i landet. I och med befolkningstillväxten och urbaniseringen ökar behovet av bostäder och det produceras mycket nytt, främst flerbostadshus. LÄS MER

 3. 3. Här och nu : en undersökning om närvaro och motivation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Agnes Jarl; [2019]
  Nyckelord :Pedagogy; Presence; motivation; form; knowledge; place; creation; double perspective.; Pedagogik; Närvaro; motivation; form; kunskap; plats; skapande; dubblaperspektiv;

  Sammanfattning : Att elever inte alltid kommer i tid till en lektion är nog ett problem som de flestagymnasieskolor i Sverige har. Utifrån sen ankomst som bakgrund och diskussion med eleverom skolans riktlinjer kring sen ankomst, utvecklades intresset för att utforska eleversmotivation för skolnärvaro. LÄS MER

 4. 4. Funderingar i marginalen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/HDK - Högskolan för design och konsthantverk

  Författare :Magdalena Svensson; [2018-08-16]
  Nyckelord :keramik; broderi; collage; mönster; digital bildbehandling; kakel; screentryck; funderingar; marginalia; antropocen;

  Sammanfattning : I detta arbete har jag fokuserat på hur jag genom att använda Photoshop och Illustrator kan skapa mönster och kollage som jag genom screentryck kan arbeta vidare med på lera. Som underlag för det digitala arbetet har jag använt egna broderier, teckningar och skulpturer. LÄS MER

 5. 5. Transportör till portabel käftkross

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Emil Nordström; Marcus Forsberg; [2018]
  Nyckelord :Conveyor; Jawcrusher; Drum motor; Cidema; Nykonstruktion; Transportör; Bandtransportör; Käftkross; Trummotor;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är utfört på uppdrag av Cidema AB i Skellefteå och omfattar framtagningen av en teknisk lösning som i dagsläget saknas i företagets sortiment. Uppdragsgivaren har efter kundförfrågningar uppfattat att det finns ett behov av en transportörlösning som tillbehör till den egna produkten, käftkrossen, Danex DX 8. LÄS MER