Sökning: "kalender"

Visar resultat 11 - 15 av 39 uppsatser innehållade ordet kalender.

 1. 11. ”Det är inte riktigt lagligt om man säger så...” - En kartläggning av molntjänsten Google Apps for Education i den kommunala skolan

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/JMG - Inst f journalistik och masskomm

  Författare :Erika Larsson; Maria Olsson Äärlaht; Michael Verdicchio; [2014-09-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : IT-säkerhet är ett ämne som har blivit allt mer uppmärksammat på senare år efter medias rapportering om läckor, dataintrång och spridning av privat information på internet. Under 2013 blev det extra aktuellt efter whistleblowern Edward Snowdens avslöjanden om att den amerikanska underrättelsetjänsten NSA ska ha fått direkt tillgång till personuppgifter från bland annat Facebook och Google. LÄS MER

 2. 12. Decimal tideräkning : Analys av ett rationellt förslag

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Christina Rydberg; [2014]
  Nyckelord :Decimal time; metric reform; Republican calender; 18th century; French revolution; Decimaltid; meterreform; republikansk kalender; 1700-tal; franska revolutionen;

  Sammanfattning : AbstractDecimal time. Analysis of a rational reform. Decimal tideräkning. Analys av ett rationellt förslag. LÄS MER

 3. 13. Bidragande faktorer till måluppfyllelse med digital kalender som åtgärd : arbetsterapeuters erfarenheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin

  Författare :Amanda Grön; Karolina Lindahl; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 14. Implementering av ett bokningssystem med Google Calendar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Oskar Blom; Novan Kovan; [2014]
  Nyckelord :booking system; schedule; application; web api; google calendar; c#; html; css; jquery; entity framework; sogeti; bokningssystem; schema; applikation; web api; google kalender; c#; html; css; jquery; entity framework; sogeti;

  Sammanfattning : Denna rapport redogör för implementationen av ett bokningssystem med integrering av Google Calendar API. Uppdraget var främst till för att utvärdera potentialen av ett bokningssystem där Google Calendar användes som scheman för personalen. LÄS MER

 5. 15. Användarupplevelse av ett kognitivt hjälpmedel för personer med kognitiva funktionsnedsättningar

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Emelie Molinder; [2014]
  Nyckelord :Cognitive impairment; Premium Comai; Executive function; Prospective memory; Time perception; Phenomenography; Experience; Kognitiv funktionsnedsättning; Premium Comai; Exekutiva funktioner; Prospektivt minne; Tidsuppfattning; Fenomenografi; Upplevelse;

  Sammanfattning : Personer med kognitiva nedsättningar tillhör en av de största grupperna av funktionsnedsatta personer. Premium Comai är ett hjälpmedel för att hjälpa personer med kognitiva nedsättningar att bli mer självständiga i deras vardag. LÄS MER