Sökning: "kalender"

Visar resultat 16 - 20 av 39 uppsatser innehållade ordet kalender.

 1. 16. Kyrkoårsapp

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Simon Gunner; [2013]
  Nyckelord :Liturgical year; Liturgical year app; App; PHP; MYSQL; Database; OOP; HTML; CSS; jquery; ICAL; PDF; XML; Kyrkoår; Kyrkoårsapp; App; PHP; MYSQL; Databas; OOP; HTML; CSS; jquery; ICAL; PDF; XML;

  Sammanfattning : Målet med detta examensarbete har varit att ta fram en applikation föratt publicera kyrkoåret. Appen ska fungera i telefon och pekplatta förandroid. Till det kommer en webbsida som fungerar för datorer ochmobila enheter som inte kör android. LÄS MER

 2. 17. Gränssnittsdesign för multiplattformsutveckling till Windows 8 och Windows Phone 8

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Andreas Filipsson; [2013]
  Nyckelord :windows 8; windows phone 8; gränssnitts; design; multiplattform; utveckling;

  Sammanfattning : Projektet som denna rapport beskriver hade som målsättning att utveckla två applikationer på beställning av företaget Teknikhuset Umeå. En av dessa applikationer skulle vara till Windows 8 plattformen och den andra till Windows Phone 8 plattformen. LÄS MER

 3. 18. Användarcentrerad utveckling – Design av rehabiliteringshjälpmedel för strokepatienter

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Sara Lyckstedt Vis; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Stroke är en av de vanligaste orsakerna till funktionsnedsättning och död i Sverige. Personer som insjuknar i stroke drabbas vanligen av olika typ och grad av kognitiva funktionsnedsättningar. Detta påverkar förmågan att klara av vardagen, sociala aktiviteter och digital interaktion. LÄS MER

 4. 19. Calendar 2.0 : The mitigation of calendar friction

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap (DV); Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap (DV)

  Författare :André Viebke; Wenwei Tan; [2013]
  Nyckelord :mitigation of calendar friction; active calendar application; frictionless calendar; mildring av kalenderfriktion; aktiv kalenderapplikation; friktionsfri kalender;

  Sammanfattning : Calendar applications have been a primary tool for time management, although they have been slowly developed and improved. The slow development of calendar applications has created friction of usage. In this report, we propose a friction mitigation strategy for calendar applications. LÄS MER

 5. 20. Matematisk kod i grafisk design

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Gunilla Lindberg; [2013]
  Nyckelord :grafisk design; grafisk formgivare; layout; kalender; grid; gridsystem; fraktaler; fraktalgeometri; matematik; vetenskap; konst;

  Sammanfattning : Målet har varit att undersöka hur grafiska formgivare kan använda sig av matematisk kod i form av fraktala system för att skapa inspirerande grid. Genom att titta på befintliga fraktala mönster och sedan anpassa vissa av dem till gridsystem skapades under designprocessen ett antal olika fraktala grid. LÄS MER