Sökning: "kalender"

Visar resultat 21 - 25 av 39 uppsatser innehållade ordet kalender.

 1. 21. Synkronisering av lagrad kalenderdata

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :David Kjellander; [2012]
  Nyckelord :Exchange; ActiveSync;

  Sammanfattning : I det här arbetet har jag undersökt möjligheten att synkronisera lagrad kalenderdata mellan två olika system. Mitt arbete beskriver ett API, som i ena änden kommunicerar med Xcerion Baxide-Web Services, och i den andra änden med en mobil enhet med implementerat stöd för Exchange ActiveSync (t.ex. en iPhone eller Android). LÄS MER

 2. 22. En lektion i realtidskommunikation. : En kvalitativ studie om kommunikation som i realtid anpassas efter en särskild situation, händelse eller företeelse

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationsteknologi och medier; Mittuniversitetet/Institutionen för informationsteknologi och medier

  Författare :Max-Sebastian Hafelt; Joel Bergström; [2012]
  Nyckelord :Realtidskommunikation; realtidsmarknadsföring; marknadskommunikation; digital kommunikation; marknads-PR; kreativa budskapsstrategier.;

  Sammanfattning : • Titel: En lektion i realtidskommunikation: En kvalitativ studie om kommunikation som i realtid anpassas efter en särskild situation, händelse eller företeelse. • Författare: Joel S Bergström och Max Hafelt • Kurs: C-uppsats, 15 hp • Termin: Höstterminen 2011 • Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur utvalda kommunikatörer arbetar med realtidskommunikation, det vill säga, hur de arbetar med att anpassa kommunikation efter särskilda situationer, händelser och företeelser i realtid för att nå ut genom bruset. LÄS MER

 3. 23. Att uppleva sin omvärld - Om motiv i Ann Jäderlunds Kalender röd levande av is

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Christina Skagert; [2012]
  Nyckelord :Languages and Literatures;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 24. Google Kalender ur ett hjälpmedelsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign

  Författare :Teo Holmbom Larsen; [2012]
  Nyckelord :ADHD; neuropsykiatriska funktionshinder; hjälpmedel; Google Kalender; Google Calendar; kalender ;

  Sammanfattning : Studien undersökte om, och hur, Google Kalender kan användas som hjälpmedel för vuxna individer med ADHD. Syftet var att öppna upp för en diskussion om medieteknik som hjälpmedel vid neuropsykiatriska funktionshinder. LÄS MER

 5. 25. Komponentbaserat intranät i Sharepoint

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap;

  Författare :Fredrik Ericsson; Mikael Hilton; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete har varit att utreda och om möjligt skapa en generell grundplattform att utgå ifrån när man utvecklar ett intranät. Problemet som ofta uppstår när man kommer till en kund är att de vill veta vad allt kommer att kosta, vilket är genomgående genom processen. LÄS MER