Sökning: "kalhygge"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet kalhygge.

 1. 1. Kalhygge eller hyggesfritt skogsbruk? - Faktorer som påverkar privata skogsägares val av avverkningsmetod Kandidatuppsats i

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Thea Näsström; Matilda Johansson; [2020-07-01]
  Nyckelord :selective cutting; clear cut; logging methods; private forest owners; Carroll’s pyramid; social dilemmas; hyggesfri avverkning; kalhygge; avverkningsmetoder; privata skogsägare; Carrolls pyramid; sociala dilemman;

  Sammanfattning : Skogsindustrin är en av Sveriges viktigaste industrier då den bidrar till hög ekonomisk tillväxt förlandet. Den mest använda metoden vid avverkning är kalhygge som både är effektiv ochkostnadseffektiv. LÄS MER

 2. 2. Deltagande planering vid tätortsnära konflikter om skogen - intressentanalys och preferensstudie i området runt Skärsjön, Skinnskatteberg

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Agnieszka Björk; [2018]
  Nyckelord :hyggesfritt; målkonflikter; attityder;

  Sammanfattning : The forest is Sweden's largest natural resource, and it is expected to meet several conflicting needs Wood production is prioritized, but in recent years, conservation of environmental values and biodiversity have also demanded their right. Another important aspect of the forest is the importance of social values. LÄS MER

 3. 3. Planning for Viable Forests with High Biodiversity

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Anja Herdesang; [2018]
  Nyckelord :Anja Herdesang; Planning for Viable Forests with High Biodiversity; forestry; foresters; forester; biodiversity; ecosystem; forest; sustainability; extinction; speices; refinement; nature; clear-cut; cuts; monocultured; forests; alternative; concervation; enviromental laws; even-aged; continuous; silvicultural; wood products; cost-effectiveness; Protection; timber; pulp; production; forest owners; harvesting; red-listed; violations; protected; effective management; ecosystem responses; disturbance; Cross-disciplinary cooperation; climax and carrying capacity; index; describing the abiotic basic Prerequisites for Biodiversity APB ; guideline; trees connected; wildlife connectivity; continuity; Earth and Environmental Sciences; Agriculture and Food Sciences; Biology and Life Sciences; Cultural Sciences; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In recent decades, the rate of extinction of species is increasing due to human use and refinement of nature. This has resulted in a large amount of research throughout the world. Forestry today is mostly based on clear cuts, and many natural forests have been cut down and replaced with monocultured forests. LÄS MER

 4. 4. Det svenska trakthyggesbrukets miljöpåverkan - En litteraturstudie med fokus på biologisk mångfald

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Susanne Debourg; [2018]
  Nyckelord :Clear-cutting; clear-cut; forestry; biodiversity; ecosystem services; forestry legislation; Trakthyggesbruk; kalhygge; skogsbruk; biologisk mångfald; ekosystemtjänster; skogsvårdslagstiftning; Biology and Life Sciences; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : 80% of all forest in Sweden is considered to be in active use and since the mid 20th century, clear-cutting is the dominating forestry management method. The implication of clear-cutting is that large areas (up to 200 hectare) are being harvested at once and leaving bare ground as a result. LÄS MER

 5. 5. Det rättsliga ramverket för skydd av skog : Byråkratins kalhygge

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Andreas Rönnqvist; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER