Sökning: "kalibrering"

Visar resultat 1 - 5 av 172 uppsatser innehållade ordet kalibrering.

 1. 1. Kalibrering och funktionskontroll av hydrologisk mätutrustning vid Islandsfallet, Uppsala

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Maria Jonsson; [2019]
  Nyckelord :The river Fyris; water chemistry; rating curve; Fyrisån; vattenkemi; avbördningskurva;

  Sammanfattning : En funktionskontroll har utförts av en nyinstallerad hydrologisk mätutrustning i Fyrisån som rinner genom Uppsala, där analyser av inhämtade vattenprover har jämförts med mätvärden från mätutrustningens sensorer. Genom en interkalibrering med en äldre mätstation har en avbördningskurva tagits fram till mätstationen vilket visade sig vara en enkel metod som gav tillförlitliga värden. LÄS MER

 2. 2. Framtagning av kalibreringsverktyg för referensmätningar : Vardaglig kontroll av kalibrering i industriell provbänk för pneumatiskt styrda tågbromsar

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Mazin Ali; Mahdi Shahin; [2019]
  Nyckelord :Provbänk; Kalibrering; Noggrannhet; Repeterbarhet; Produktutvecklingsprocess;

  Sammanfattning : Faiveley Transport Nordic AB is a company in Landskrona and which is an international supplier in the railway industry. The industry sight in landskrona is mostly focused on developing and manufacturing train brakes.Today, Faiveley has a number of test benches that needs regular checks and re-calibration every three months. LÄS MER

 3. 3. Thermographic Measurements of Hot Materials Using a Low- to High-speed RGB-camera : Prospect of RGB-cameras Within the Field of Thermographic Measurements

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Rymdteknik

  Författare :Therese Berndtsson; [2019]
  Nyckelord :RGB-camera; thermographic measurements; calibration; temperature transform; thermal behavior; dual-wavelenght;

  Sammanfattning : Monitoring the thermal behavior of material while heated or cooled is of great importance in order to understand the structural behavior of materials. This thesis aims to investigate the prospects for imaging hot materials using an RGB-camera. LÄS MER

 4. 4. Grundvattenmodellering inom Loddby före detta Sulfitmassabruk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Luft-, vatten och landskapslära

  Författare :Clara Bachofner Gran; [2019]
  Nyckelord :Groundwater Modeling System GMS ; groundwater modeling; MODFLOW; groundwater; hydrogeology; Groundwater Modeling System GMS ; grundvattenmodellering; MODFLOW; grundvatten; hydrogeologi;

  Sammanfattning : Loddby sulfitmassabruk var under sin verksamhetstid beläget vid Loddbyviken, cirka fem kilometer norr om Norrköping. På bruket bedrevs tillverkning av sulfitmassa mellan år 1899 och 1977 inom ett område som omfattar 18,6 hektar. LÄS MER

 5. 5. Developing a Virtual Consumer: From Human Skin to FE Modelling

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Författare :Viktor Hultgren; Gustaf Svanberg; [2019]
  Nyckelord :FEM; Skin; Dermis; Motion Capture; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In the 'on-the-go' society of today, the use of single unit beverage packages has increased. Consequently, the interaction between the consumer and the package have also attracted greater interest when trying to gain advantages in a competitive market. LÄS MER