Sökning: "kalibrering"

Visar resultat 1 - 5 av 188 uppsatser innehållade ordet kalibrering.

 1. 1. Kan social önskvärdhet förklara förhållandet mellan självskattningar av personlighet och beteenderapport?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Malin Karlsson; Johan Schölin; [2020]
  Nyckelord :Personlighet; Personality; personlighetstest; personality test; kalibrering; calibration; social önskvärdhet; social desirability; självskattning; self reporting; erfarenhetsinsamling; experience sampling; diskrepans; discrepancy; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka en eventuell diskrepans i självskattningar rörande personlighet och beteende och social önskvärdhets förklaring på diskrepansens förekomst. Tidigare forskning på ämnet tenderar att fokusera på kamratskattningar för att sedan jämföra dessa med individens egen skattning för således komma till en konklusion om individens faktiska personlighet. LÄS MER

 2. 2. Derivation of Improved K^0_L Response Uncertainty for use in the Jet Energy Scale Calibration at ATLAS

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fysiska institutionen; Lunds universitet/Partikelfysik

  Författare :Alexander Ekman; [2019]
  Nyckelord :kaon; neutral kaon; K^0_L; K_Long; klong; single-particle response; response; detector response; calorimeter; ATLAS; CERN; jets; trigger level analysis; TLA; physics list; Monte Carlo; MC; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : The Standard Model of particle physics (SM) attempts to describe the fundamental particles and how they interact with each other. This model is however incomplete, as shown by various experimental observations. ATLAS is one of the experiments currently in operation at the Large Hadron Collider, which aims to search for new physics beyond the SM. LÄS MER

 3. 3. Kalibrering och funktionskontroll av hydrologisk mätutrustning vid Islandsfallet, Uppsala

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Maria Jonsson; [2019]
  Nyckelord :The river Fyris; water chemistry; rating curve; Fyrisån; vattenkemi; avbördningskurva;

  Sammanfattning : En funktionskontroll har utförts av en nyinstallerad hydrologisk mätutrustning i Fyrisån som rinner genom Uppsala, där analyser av inhämtade vattenprover har jämförts med mätvärden från mätutrustningens sensorer. Genom en interkalibrering med en äldre mätstation har en avbördningskurva tagits fram till mätstationen vilket visade sig vara en enkel metod som gav tillförlitliga värden. LÄS MER

 4. 4. Design and implementation of a data acquisition system with filter quality evaluation

  Master-uppsats, KTH/Kommunikationssystem, CoS

  Författare :Örn Arnar Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Data acquisition; Automation; Particulate matter filtration; Filter quality evaluation; Machine learning; Datainsamling; Automatisering; Partikelämnen filtrering; Filter kvalitetsutvärdering; Maskininlärning;

  Sammanfattning : Particulate matter is a growing health concern that is considered to contribute to many diseases. To develop appropriate air filtration systems, we need to understand how particulate matter affects air filters. In this project, we implement an automated data acquisition system for an air filter test rig. LÄS MER

 5. 5. High resolution modelling and analysis of urban flooding

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Angelos Kosmas; [2019]
  Nyckelord :Tokyo Storm Runoff model; TSR; urban flooding; Augustenborg; stormwater management; pipe networks; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The predictions on climate change and precipitation patterns in the near future, as well as urbanization, lead to higher volumes of runoff, which in turn challenge the sustainability and functionality of urban drainage pipe networks. In order to understand how these changes will affect the existing infrastructure in urban areas, integrated urban water model software are needed to identify effective solutions to minimize urban flooding. LÄS MER