Sökning: "kalifat"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet kalifat.

 1. 1. Kalifat - Vår virkelighet eller en demonisering av muslimer? : En kvalitativ argumentasjonsanalyse av debatten i kjølvannet av SVT-serien “Kalifat”

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Religionsbeteendevetenskap

  Författare :Joachim Laugtug Brurok; [2020]
  Nyckelord :Mediatization of religion; Representation; Media Dissemination; Islam; debate articles;

  Sammanfattning : The Swedish television series “Kalifat” premiered on January 12th, 2020 and quickly became heavily debated in the Swedish media for its portrayal of Islam and Muslim people. The aim of this research is to study the arguments and attitudes found in this debate and relate them to the theoretical framework of media dissemination and mediatization. LÄS MER

 2. 2. Om IS och internationell straffrätt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emma Linder; [2019]
  Nyckelord :Folkrätt; straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : ISIS has committed horrible crimes to people in their “caliphate”, especially towards ethnic minorities and women. Their actions are according to the UN Independent Commission of Inquiry considered to constitute crimes against humanity, war crimes and genocide. LÄS MER

 3. 3. Det dolda ansiktet : En studie av kvinnans roll i IS tidskrifter Dabiq och Rumiyah

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Jenny Mousa; [2018]
  Nyckelord :is; islamiska staten; islam; propaganda; jihad; kalifat; kvinna; moder; syster; hustru; slav; kämpe; supporter; rekryter; koran; hadith; dabiq; rumiyah; genus; kön; feminism;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur kvinnans roll framställs inom Islamiska statens tidskrifter, Dabiq och Rumiyah. Studien är grundad på en textanalytisk undersökningsmetod med IS texter i fokus. LÄS MER

 4. 4. "Islamiska Statens rättfärdigade våld mot väst- en kvalitativ studie om den konstruerade västvärlden i IS- propagandatidskriften Dabiq"

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Maria Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Islamiska staten; propaganda; terrorism; Dabiq; rättfärdigat våld; fiendebilder; Social Sciences;

  Sammanfattning : Problem/ bakgrund: Sedan 2014, när IS utropade sitt kalifat, har de lyckats rekrytera och radikalisera anhängare med hjälp av att sprida information om det framväxande kalifatet. IS har rekryterat och radikaliserat anhängare genom användningen spridningen av propaganda på sociala medier. LÄS MER

 5. 5. The Caliphate and the Aiding Sword : A content analysis of "Islamic State" propaganda

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Religionshistoria

  Författare :Gustav Larsson; [2017]
  Nyckelord :Islamic State; IS; ISIS; ISIL; Caliphate; Propaganda; Violent extremism; Jihad; Takfir; Islamiska Staten; IS; ISIS; ISIL; Kalifat; Propaganda; Våldsbejakande extremism; Jihad; Takfir;

  Sammanfattning : A content analysis of "Islamic State" (IS) propaganda material released around the movement's proclamation of a Caliphate in 2014, this study is an attempt at analysing ways in which presented arguments express a coherent narrative of symbolic meaning. Using Robert Benford & David Snow's ideas on the so-called three core framing tasks as a clarifying template, I discuss ways in which the analysed material argues for the legitimacy and relevance of the IS movement. LÄS MER