Sökning: "kalifat"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet kalifat.

 1. 1. Om IS och internationell straffrätt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emma Linder; [2019]
  Nyckelord :Folkrätt; straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : ISIS has committed horrible crimes to people in their “caliphate”, especially towards ethnic minorities and women. Their actions are according to the UN Independent Commission of Inquiry considered to constitute crimes against humanity, war crimes and genocide. LÄS MER

 2. 2. Apokalyptiska förställningar i Islamiska staten Al-Malhama Al-Kubra : En religionsvetenskaplig uppsats

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Religionsvetenskap

  Författare :Nikolinn Hörberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna forskningsuppsats riktas fokus på de apokalyptiska föreställningarna som finns i islam och i den Islamiska staten (IS).Apokalyps handlar om vad som händer innan jordens undergång och idéerna om apokalyps finns inom de flesta religionerna, men de skiljer sig dock ifrån varandra. LÄS MER

 3. 3. Det dolda ansiktet : En studie av kvinnans roll i IS tidskrifter Dabiq och Rumiyah

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Jenny Mousa; [2018]
  Nyckelord :is; islamiska staten; islam; propaganda; jihad; kalifat; kvinna; moder; syster; hustru; slav; kämpe; supporter; rekryter; koran; hadith; dabiq; rumiyah; genus; kön; feminism;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur kvinnans roll framställs inom Islamiska statens tidskrifter, Dabiq och Rumiyah. Studien är grundad på en textanalytisk undersökningsmetod med IS texter i fokus. LÄS MER

 4. 4. "Islamiska Statens rättfärdigade våld mot väst- en kvalitativ studie om den konstruerade västvärlden i IS- propagandatidskriften Dabiq"

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Maria Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Islamiska staten; propaganda; terrorism; Dabiq; rättfärdigat våld; fiendebilder; Social Sciences;

  Sammanfattning : Problem/ bakgrund: Sedan 2014, när IS utropade sitt kalifat, har de lyckats rekrytera och radikalisera anhängare med hjälp av att sprida information om det framväxande kalifatet. IS har rekryterat och radikaliserat anhängare genom användningen spridningen av propaganda på sociala medier. LÄS MER

 5. 5. The Caliphate and the Aiding Sword : A content analysis of "Islamic State" propaganda

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Religionshistoria

  Författare :Gustav Larsson; [2017]
  Nyckelord :Islamic State; IS; ISIS; ISIL; Caliphate; Propaganda; Violent extremism; Jihad; Takfir; Islamiska Staten; IS; ISIS; ISIL; Kalifat; Propaganda; Våldsbejakande extremism; Jihad; Takfir;

  Sammanfattning : A content analysis of "Islamic State" (IS) propaganda material released around the movement's proclamation of a Caliphate in 2014, this study is an attempt at analysing ways in which presented arguments express a coherent narrative of symbolic meaning. Using Robert Benford & David Snow's ideas on the so-called three core framing tasks as a clarifying template, I discuss ways in which the analysed material argues for the legitimacy and relevance of the IS movement. LÄS MER