Sökning: "kalkbrott"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet kalkbrott.

 1. 1. Rummu karjäär saun

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Lukas Annermarken; [2017]
  Nyckelord :bastu; sauna; tallinn; estland; bad; kallbad; arkitektur; sovjet; industri; kalk; kalkbrott; sjö; natur; betong; trä; fängelse; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Ett par mil utanför Tallinn finns ett övergivet kalkbrott. Stenen i kalkbrottet bröts av fångar från de närliggande fängelserna som ligger innanför dubbla murar ovanför sjön som bildats när verksamheten lades ner och grundvattnet slutade pumpas ut i början av 1990-talet. LÄS MER

 2. 2. Skalbärande marina organismer och petrografi av tidigcampanska sediment i Kristianstadsbassängen : implikationer på paleomiljö

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Setina Andersson Medhanie Tuccu; [2017]
  Nyckelord :Kristianstadsbassängen; campan; fossil; mollusker; paleomiljö; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Kristianstadsbassängen är ett område i nordöstra Skåne med sedimentära avlagringar från kritaperioden. Avlagringarna har avsatts i marin miljö genom upprepade transgressioner av havsytan, vilket har resulterat i en kalksten som bland annat utgörs av fossil från den fauna som en gång i tiden existerade. LÄS MER

 3. 3. Naturstigen : en återvändsgränd eller vägen till förståelse för landskapet

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Ylva Eriksson; [2017]
  Nyckelord :naturvägledning; naturstig; vägleda; naturförståelse; naturinformation;

  Sammanfattning : Det finns idag en oro för att människan håller på att förlora förståelsen för naturen. För att bidra till ökad förståelse för ekologiska samband och människans roll i naturen anläggs på många håll i Sverige självguidade naturstigar. LÄS MER

 4. 4. Ett gestaltningsförslag för Osmundsbergs kalkbrott

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Kristján Erlandsson; Oskar Frelin; [2014]
  Nyckelord :arkitektur; geolokal; geopark; geosite; gestaltning; landskapsarkitektur;

  Sammanfattning : Mot bakgrund av den ökade geologiska turismen världen över, väcktes för flera år sedan idén att skapa Sveriges första internationella geopark, ett område i landskapet med utmarkerade geovetenskapliga besöksmål. Projekt Meteorum arbetar idag för att förverkliga denna idé i Siljansbygden, Dalarna. LÄS MER

 5. 5. Naturum Ojnare : Från utblick till insikt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Ellen Oldén; [2013]
  Nyckelord :naturum; paviljong; besökscenter; ojnareskogen; gotland; nationalpark; bästeträsk; kalkbrott;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet undersöker arkitektur som ett medel att förhöja en naturupplevelse. Det utforskar hur en byggnad kan fungera som ett pedagogiskt verktyg som genom kunskap inspirerar och underlättar för besökaren att upptäcka mer av miljön. LÄS MER