Sökning: "kalkbrott"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet kalkbrott.

 1. 1. The Cocoon

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Elsa Andersson; [2019]
  Nyckelord :Arts and Architecture;

  Sammanfattning : The Cocoon is a Bachelor’s Project created in Studio Samtid at Lund School of Architecture. The assignment was to create a crematory in Limhamns Kalkbrott using the tools of Rhinoceros and Grasshopper to help explore and creating spaces. Spaces where people can say goodbye to their loved ones with the help of architecture.. LÄS MER

 2. 2. Rummu karjäär saun

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Lukas Annermarken; [2017]
  Nyckelord :bastu; sauna; tallinn; estland; bad; kallbad; arkitektur; sovjet; industri; kalk; kalkbrott; sjö; natur; betong; trä; fängelse; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Ett par mil utanför Tallinn finns ett övergivet kalkbrott. Stenen i kalkbrottet bröts av fångar från de närliggande fängelserna som ligger innanför dubbla murar ovanför sjön som bildats när verksamheten lades ner och grundvattnet slutade pumpas ut i början av 1990-talet. LÄS MER

 3. 3. Skalbärande marina organismer och petrografi av tidigcampanska sediment i Kristianstadsbassängen : implikationer på paleomiljö

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Setina Andersson Medhanie Tuccu; [2017]
  Nyckelord :Kristianstadsbassängen; campan; fossil; mollusker; paleomiljö; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Kristianstadsbassängen är ett område i nordöstra Skåne med sedimentära avlagringar från kritaperioden. Avlagringarna har avsatts i marin miljö genom upprepade transgressioner av havsytan, vilket har resulterat i en kalksten som bland annat utgörs av fossil från den fauna som en gång i tiden existerade. LÄS MER

 4. 4. Naturstigen : en återvändsgränd eller vägen till förståelse för landskapet

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Ylva Eriksson; [2017]
  Nyckelord :naturvägledning; naturstig; vägleda; naturförståelse; naturinformation;

  Sammanfattning : Det finns idag en oro för att människan håller på att förlora förståelsen för naturen. För att bidra till ökad förståelse för ekologiska samband och människans roll i naturen anläggs på många håll i Sverige självguidade naturstigar. LÄS MER

 5. 5. Ett gestaltningsförslag för Osmundsbergs kalkbrott

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Kristján Erlandsson; Oskar Frelin; [2014]
  Nyckelord :arkitektur; geolokal; geopark; geosite; gestaltning; landskapsarkitektur;

  Sammanfattning : Mot bakgrund av den ökade geologiska turismen världen över, väcktes för flera år sedan idén att skapa Sveriges första internationella geopark, ett område i landskapet med utmarkerade geovetenskapliga besöksmål. Projekt Meteorum arbetar idag för att förverkliga denna idé i Siljansbygden, Dalarna. LÄS MER