Sökning: "kalkyl get"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden kalkyl get.

 1. 1. Anslutning av solcellspark till en mottagningsstation

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Gholam Fayaz; [2023]
  Nyckelord :Solar cells; preparation; investigation; Solceller; utredning; beredningsarbete;

  Sammanfattning : Detta examensarbete behandlar hur ett beredningsarbete för anslutning av solcellspark utförs. Skara Energi AB ska utföra beredning för att ansluta en solcellspark till elnätet på uppdrag av en privat kund i Skara kommun. LÄS MER

 2. 2. Erfarenhetsåterföring i byggproduktion : Hur kan dagens erfarenheter förbättra framtida arbetssätt?

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystem; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Tùng Hedberg; Oscar Johansson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Byggbranschen är till stor del projektorienterad där en tillfällig byggarbetsplats etableras för byggproduktion. Projekten är unika men samtidigt är många moment återkommande, därmed är det väsentligt att kunna återföra erfarenheter och kunskap till framtida projekt. LÄS MER

 3. 3. Underentreprenörernas ekonomistyrningsarbete i partneringprojekt : En studie som speglar krav och behov mellan avtalsparterna inom ekonomistyrningen i partneringprocessen

  M1-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Julia Nilsson; Emil Bergström; [2020]
  Nyckelord :Partnering Underentreprenör Ekonomistyrning Partneringprocess;

  Sammanfattning : Detta arbete har studerat underentreprenörernas sätt att arbeta med ekonomistyrning i partneringprocessen. Arbetet har utförts i samarbete med Företaget för att leta efter förbättringsmöjligheter med deras ekonomistyrning i de partneringprojekt som de utför. LÄS MER

 4. 4. ABC-kalkylering i gemensamma och komplexa monteringsprocesser : En fallstudie på Scania i Södertälje

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Pontus Henriksson; Karl Pålsson; [2020]
  Nyckelord :produktkalkyl; självkostnadskalkyl; fordonsindustri; fördelningsnyckel; ekonomistyrning; flexibla tillverkningssystem; ABC-kalkyl;

  Sammanfattning : Syfte - Syftet med studien är att analysera utmaningarna med att fördela omkostnader i en monteringsprocess där flera olika produktkategorier monteras tillsammans och föreslå bättre sätt att göra denna omfördelning på.   Metod - Arbetet inleddes med litteraturstudier om produktkalkyl teorier för att få en bättre förståelse för hur olika kalkylmodeller är uppbyggda, och vilka produktioner de är anpassade för. LÄS MER

 5. 5. 5D-kalkylering av produktionskalkyl

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Emelie Wiberg; Martin Bjerring; [2019]
  Nyckelord :5D; production costing; overhead costs; Vico Office; 5D; produktionskalkyl; arbetsplatsomkostnader; Vico Office;

  Sammanfattning : Utvecklingen inom byggindustrin går sakta men säkert framåt. Branschen har börjat förstå vilka framgångar och möjligheter det finns med att digitalisera sig, däremot är det är en lång resa som är under ständig förbättring. LÄS MER