Sökning: "kalkyl"

Visar resultat 1 - 5 av 228 uppsatser innehållade ordet kalkyl.

 1. 1. Anbudskalkylering : Kalkylering av byte av takkonstruktion på kanslidelen av Skellefteå kommuns ishockeyhall Kopparhallen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Författare :Martin Ottosson; [2021]
  Nyckelord :Anbudskalkylering;

  Sammanfattning : Med utgångspunkt i de praktiska erfarenheter som jag fått under min verksamhetsförlagda utbildning vid kalkylavdelningen hos Contractor bygg i Skellefteå så behandlar detta examensarbete anbudskalkylering. Jag har genomfört en kalkyl på ett byte av takkonstruktion på kanslidelen på ishockeyhallen Kopparhallen som Skellefteå kommun haft ute på avrop. LÄS MER

 2. 2. Usability for spreadsheets containing data from interactive presentations

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Emma Johansson Brundell; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : To improve meetings and presentations, many presenters use digitally interactive presentations. During an event, the audience can vote, brainstorm, share thoughts and ask questions via their phones, tablets and computers, while the results are shown live. The data is often stored and, can usually be exported. LÄS MER

 3. 3. Jämförelse av CAV- och VAV-ventilationssystem för Björkhöjdskolan

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Lisa Holgersson; Yonatan Tekle; [2020]
  Nyckelord :Ventilationssystem; CAV-system; VAV-system; LCC-kalkyl;

  Sammanfattning : För att klara klimatmålen i Sverige och som EU-land behövs det genomföras fler energieffektiviseringar. Syftet med detta arbete har därför varit att jämföra två olika ventilationssystem,VAV-system och CAV-system inför en ombyggnation i Björkhöjdskolan som befinner sig i Borås kommun. LÄS MER

 4. 4. Solcellsanläggningar : Optimering och lönsamhet

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Henrik Landenstad; Martin Rokka; [2020]
  Nyckelord :Solceller; solcellsanläggningar; kostnadskalkyl; LCOE; PV; PV-simulering; elkvalitet;

  Sammanfattning : Rapporten har utförts i samarbete med Vinnergi som är ett konsultbolag inom både el-, fiber- och mobilnät. Syftet är att undersöka hur elnätet påverkas av det ökade antalet solcellsanläggningar samt försöka svara på vad som grundar elnätsägarnas godkännande av dessa anläggningar. LÄS MER

 5. 5. Real-Time Ray Tracing With Polarization Parameters

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Viktor Enfeldt; [2020]
  Nyckelord :ray tracing; polarizing filters; Mueller calculus; real-time; rendering; strålspårning; polariseringsfilter; Mueller-kalkyl; realtid; rendering;

  Sammanfattning : Background. The real-time renderers used in video games and similar graphics applications do not model the polarization aspect of light. Polarization parameters have previously been incorporated in some offline ray-traced renderers to simulate polarizing filters and various optical effects. LÄS MER