Sökning: "kaller"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet kaller.

 1. 1. Den kommersiella räddaren i nöden : En kvalitativ studie om sociala entreprenörers organisation och mål

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linn Nordin; Emma Kaller; [2018]
  Nyckelord :Social entreprenör; socialt företag; organisationsform; verksamhetsmål; ekonomiska mål; sociala mål; målkonflikt; Norrsken Foundation;

  Sammanfattning : De sociala entreprenörerna verkar som kommersiella företag samtidigt som de har överordnade sociala syften. Enligt traditionell ekonomisk teori, där företags primära mål är vinst, bör de sociala entreprenörernas överordnade sociala syften därmed leda till en målkonflikt inom dessa organisationer. LÄS MER

 2. 2. "Bara för att jag är kriminell, är jag ändå en människa" : En studie om hur män och kvinnor som har begått brott upplever att de bemöts av myndigheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete; Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Therése Lövgren; Agnes Kaller; [2018]
  Nyckelord :Phenomenology; stereotypical beliefs; gender theory; stigma; criminality; treatment; Fenomenologi; stereotypa föreställningar; genusteori; stigma; brottslighet; bemötande;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to, with a phenomenological approach, investigate how men and women who have committed crimes are being treated by relevant authorities. Four qualitative interviews were conducted and analyzed. LÄS MER

 3. 3. "Vi blir et mer opplyst og delende kollegium, som lærer av hverandre" En aksjonsforskningsstudie av et profesjonelt læringsfellesskap

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Are Justad; [2016-07-05]
  Nyckelord :lærende møter; teamsamtale; kollegial læring; profesjonell utvikling; aksjonsforskning;

  Sammanfattning : Syfte: Masteroppgaven tar for seg bruken av teammøter som lærende møte gjennom en strukturert form her kalt pedagogisk forum. Erfaringsdeling av praksis står i fokus. Hensikten med studien er å utvikle kunnskap om hvordan struktur på møter, og samtaler kan styrke læreres læring og kollegiale læring. LÄS MER

 4. 4. Upphandling av auktoriserad revisor till kommunala aktiebolag : Vilka faktorer påverkar valet av revisionsbyrå?

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Kim Ederstål; Amanda Kaller; [2016]
  Nyckelord :Agency theory; certified auditor; municipal corporations; auditing; procurement; Agentteori: Auktoriserad revisor: Kommunala aktiebolag: Revision: Upphandling;

  Sammanfattning : De kommunala aktiebolagen måste granskas av en auktoriserad revisor. Dock måste dessa upphandlas enligt LOU. LOU har kritiserats för att påverka vilka faktorer som avgör vilken revisionsbyrå som upphandlas. De kommunala aktiebolagen har också kritiseras för att brista i transparens. LÄS MER

 5. 5. Utveckling av väska med verktyg för service av gasfjäder : Ett examensarbete hos Strömsholmen

  Master-uppsats, Linköpings universitet/MaskinkonstruktionLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/MaskinkonstruktionLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Hanna Barath; Malin Kullberg; [2015]
  Nyckelord :Produktutveckling; användarvänlighet; konstruktion; verktyg; gasfjäder; ergonomi; semantik; prototyp; användartest; användbarhetstest;

  Sammanfattning : Strömsholmen är en världsledande tillverkare av gasfjädrar och gashydrauliska system. De tillverkar gasfjädrar under tre olika varumärken; Kaller, Hyson och Fibro. Strömsholmen erbjuder kunder att köpa serviceutrustning så att gasfjädrarna kan repareras eller underhållas. LÄS MER