Sökning: "kallt ytskikt"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden kallt ytskikt.

 1. 1. Cold Surface Layer Dynamics of Storglaciären, Northern Sweden 2009-2019

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Shunan Feng; [2019]
  Nyckelord :Storglaciären; cold surface layer; cold-temperate transition surface; polythermal glacier; Storglaciären; kallt ytskikt; kall-tempererad is; polyterrmal glaciär;

  Sammanfattning : Storglaciären is a sub-Arctic polythermal glacier in northern Sweden. Twenty years' monitoring of thecold surface layer found that it has lost one third of its total volume of cold ice with an average thinningrate of 0.80 ± 0.24 m·a-1 for the period of 1989-2009. LÄS MER

 2. 2. Ambulanssjuksköterskans möjligheter att behandla och minska risken för accidentiell hypotermi : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Patric Lindgren; [2016]
  Nyckelord :Accidentell hypotermi; Ambulanssjukvård; Obehagskänsla kyla; Personcentrerad omvårdnad; Uppvärmning.;

  Sammanfattning : Accidentell hypotermi är ett tillstånd som uppstår när kroppstemperaturen oplanerat sjunker under 35 grader Celsius. Att uppleva obehag av kyla eller köld leder till lidande. Detta finns beskrivet redan i gamla testamentet och accidentell hypotermi förekommer också i många olika krigsberättelser. LÄS MER

 3. 3. Changes in the Cold Surface Layer on a Polythermal Glacier during Substantial Ice Mass Loss

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Klara Blomdahl; [2015]
  Nyckelord :Polythermal glacier; digital elevation model; ground-penetrating radar; cold surface layer; Pårteglaciären; northern Sweden; Polytermal glaciär; digital höjdmodell; georadar; kallt ytskikt; Pårteglaciären; norra Sverige;

  Sammanfattning : Climate change in the Arctic and sub-Arctic has induced substantial changes in the inland cryosphere. The warming climate is causing a reduction in glacier size and extent and the average net mass balance for Arctic glaciers have been negative over the past 40 years. LÄS MER

 4. 4. Förändringar i BTS-temperatur i Storglaciärens ablationsområde mellan 2001 till 2011

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten och landskapslära

  Författare :Klara Blomdahl; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Klimatologiska förändringar har en direkt påverkan på glaciologiska system genom att förändra glaciärers termiska struktur. Subarktiska Skandinavien har upplevt en klimatologisk uppvärmning sedan 1980-talet och Tarfaladalen har under samma period uppvisat en ökad vintertemperatur med 1°C. LÄS MER

 5. 5. Gårdsmejeri för mese- och getosttillverkning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Other

  Författare :Anna Persson; [2005]
  Nyckelord :gårdsmejeri; ost; osttillverkning;

  Sammanfattning : Bakgrunden till att jag valt detta ämne för mitt examensarbete kommer från mitt intresse för getter och gårdsmejeri. Det började redan i min barndom och har vuxit fram med tiden. Jag har jobbat med getter och tycker att de är underbara djur att jobba med. Min målsättning är att bli getbonde med eget gårdsmejeri. LÄS MER