Sökning: "kalmar universitet anna"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden kalmar universitet anna.

 1. 1. Regionalisering och demokratiaspekten : En fallstudie av Region Värmland

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Anna Åhs; [2014]
  Nyckelord :regionalisering; demokrati; indirekt; styre; reprsentation; förankring; deltagande; öppenhet; ansvarsutkrävande;

  Sammanfattning : This is a study of how democracy is affected by regionalization. The study focuses on values related to the democracy; these values are representative, transparency, participation, anchoring of decisions and accountability. The case study for this essay is the Regional Development Council of Värmland case study of Region Värmland. LÄS MER

 2. 2. Resultatbenchmarking i serviceverksamheter.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Anna Ahl Obucina; Johanna Kalmar; [2012-09-18]
  Nyckelord :Resultatbenchmarking; Resursomvandlingskedjan; Nyckeltal;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Hussvamp : Skadeverkan och tänkbar ökning i Kronobergs län

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för teknik, TEK; Linnéuniversitetet/Institutionen för teknik, TEK

  Författare :Katrin Harmander; Anna Bengtsson; [2010]
  Nyckelord :Serpula lacrymans; brown rot; foundation; moister; Hussvamp; brunröta; grundkonstruktion; fukt;

  Sammanfattning : Serpula lacrymans infestation has become an increasingly common problem, and is usually perceived as a tip of an iceberg. During the 21st century there has been a perceived increase of damage caused by serpula lacrymans, at AB Mats Fransson Saneringstjänst – Anticimex in the county of Kronoberg. LÄS MER

 4. 4. Lokalhistoria : Intervjuundersökning med lärare i Kalmar och Vetlanda

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för humaniora

  Författare :Anna Estner; [2007]
  Nyckelord :local history; history awareness; history use; didactics of history; city guiding; syllabi; curriculum;

  Sammanfattning : This essay is about local history in history teaching in two cities; Kalmar and Vetlanda. The purpose was to see how teachers in Kalmar and Vetlanda define local history and what kind of local history they teach their students. I have also examined what benefits of didactics the teachers see in teaching local history. LÄS MER

 5. 5. "Förut visste jag inte riktigt vem jag var..." : Om projektet Ungbos betydelse för ungdomar och socialsekreterare i Kalmar kommun

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Anna Löfqvist; [2005]
  Nyckelord :ungdomsvård; boende; socialt arbete; Social problems and welfare; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this essay was to examine what Ungbo in Kalmar has meant for the adolescent from their point of view and to examine the social workers opinions of Ungbo. My questions were: What expectations did the adolescent and the social workers have on Ungbo? How has these expectations been fulfilled? What expectations does the social workers think the adolescents has on Ungbo? How is the impact of involvement for the adolescents when planning the living environment in Ungbo? What changes has Ungbo brought to the adolescent? What changes has Ungbo brought in the work of the social workers? What does Ungbo mean for the adolescent? What does Ungbo mean for the social workers and what experiences does the social workers have on the importance of Ungbo for the adolescents? How has the teamwork been working around the adolescent during the time at Ungbo? The questions were answered by asking four adolescents and two social workers with their experiences of Ungbo. LÄS MER