Sökning: "kalorirestriktion"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet kalorirestriktion.

 1. 1. Har magra mejeriprodukter någon effekt på blodtryck och andra riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom hos vuxna med normalt till förhöjt blodtryck? – en systematisk översiktsartikel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Louise Hedblom; Charlotte Jönsson; [2020-06-22]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Har magra mejeriprodukter någon effekt på blodtryck och andra riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom hos vuxna med normalt till förhöjt blodtryck? Författare: Louise Hedblom och Charlotte Jönsson Handledare: Jenny van Odijk Examinator: Klara Sjögren Linje: Dietistprogrammet, 180/240 hp Typ av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hp Datum: 2020-04-01 _____________________________________________________________________Bakgrund: WHO uppskattar att drygt en miljard personer har hypertoni världen över. I Sverige ses en förekomst hos cirka en tredjedel av den vuxna befolkningen, baserat på ett medeltryck på ≥ 140/90 mmHg. LÄS MER

 2. 2. DASH-diet hos kvinnor med övervikt eller fetma diagnostiserade med polycystiskt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Annie Karlsson; Julia Lundgren; [2019-06-25]
  Nyckelord :BMI; PCOS; DASH; kostbehandling; kalorirestriktion; övervikt; fetma.; BMI; PCOS; DASH; dietary treatment; calorie restriction; overweight; obesity.;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: DASH-diet hos kvinnor med övervikt eller fetma diagnostiserade med polycystisktovariesyndrom jämfört med en hypokalorisk kontrolldiet. Finns det en effekt på BMI?- En systematisk översiktsartikelFörfattare: Annie Karlsson och Julia LundgrenHandledare: Jenny van OdijkExaminator: Klara SjögrenProgram: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2019-05-28Bakgrund: Polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) är den vanligaste endokrina störningen hosfertila kvinnor. LÄS MER

 3. 3. Remission av typ 2 diabetes - Effekten av intensiva viktminskningsprogram

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Linda Jansson; Svanqvist Love; [2018-06-04]
  Nyckelord :remission; Diabetes Mellitus type 2; viktnedgång; kalorirestriktion; weight loss; calorie restriction;

  Sammanfattning : Title: Remission of type 2 diabetes - The effect of intensive weight loss programmesAuthors: Linda Jansson and Love SvanqvistSupervisor: Mette AxelsenExaminer: Frode SlindeProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 higher education creditsDate: March 27, 2018Background: Diabetes is considered a chronic and disabling disease and it is listed as number six amongst factors leading up to reduced number of years lost due to ill-health, disability or early death by the World Health Organization. However, several studies have shown that people with type 2 diabetes can achieve remission with a lifestyle treatment, including weight loss, if initiated early after being diagnosed. LÄS MER

 4. 4. "Finns det några vardagshjältar är det alla som lever varje dag med PWS" : En kvalitativ studie om vårdares upplevelser kring kost och autonomi hos vuxna med Prader-Willis syndrom

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Jessica Nunes; [2015]
  Nyckelord :Prader-Willis syndrom;

  Sammanfattning : Bakgrund Prader-Willis syndrom (PWS) är en genetisk mutation och drabbar cirka 8-10 barn per år i Sverige. Personer med syndromet upplever en ständig hunger och har en tvångsmässig relation till mat, samtidigt som de har ett lågt energibehov. LÄS MER

 5. 5. Kan intag av mejeriprodukter med låg fetthalt sänka blodtrycket?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Emma Bergman; Naman Limani; [2014-06-30]
  Nyckelord :mejeriprodukter; låg; fetthalt; blodtryck; sänka;

  Sammanfattning : Sahlgrenska Academyat University of GothenburgDepartment of Internal Medicine and Clinical NutritionAbstractTitle: Does low fat dairy products reduce blood pressure?Author: Emma Bergman and Naman LimaniSupervisor: Lena HulthénExaminer: Anna WinkvistProgramme: Dietician study programme, 180/240 ECTSType of paper: Examination paper, 15 hpDate: May 26, 2014Background: It is estimated that at least a third of the population in Sweden have a high blood pressure with genetics, unhealthy diet and physical inactivity as the main contributing causes. High blood pressure is one of the greatest risk factors to develop cardiovascular diseases, which is the leading cause of death worldwide. LÄS MER