Sökning: "kalv"

Visar resultat 1 - 5 av 114 uppsatser innehållade ordet kalv.

 1. 1. Nyinflyttat och nyfött, ger det nya beteendemönster? : visenters habitatval och tillståndsbeteenden i vilthägn innan och efter samgång med vildhäst samt födsel av kalv i flocken

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Peter Hansson Silva; [2022]
  Nyckelord :Europeisk bison; visent; etologi; ekologi; habitatval; vilthägn; Przewalski vildhäst; återintroduktion;

  Sammanfattning : Management of wildlife and husbandry of captive animals have in common the fact that they rely on a solid base of knowledge about the concerned species in order to be successful. The management of the European bison represents an encouraging story of conservation and captive breeding managing to bring a species back from the brink of extinction to a relatively safe status in the wild. LÄS MER

 2. 2. Betydelsen av butorfanol vid sedering av nötkreatur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Lovisa Snygg; [2022]
  Nyckelord :Butorfanol; nötkreatur; kalv; sedering; smärtbedömning;

  Sammanfattning : Kastration av handjur är ett rutinmässigt ingrepp som används av boskapsägare runtom i världen för att underlätta hanteringen av deras djur. En kastration av en tjurkalv kan utföras på flera olika sätt, men kirurgisk kastration är en metod som föredras av många veterinärer. LÄS MER

 3. 3. Tillskott av vitaminer till nyfödda dikalvar : påverkan på tillväxt och överlevnad de första 2 månaderna efter födsel

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Emma Hallberg; [2022]
  Nyckelord :dikalv; tillväxt; överlevnad; vitaminer; råmjölk; immunförsvar; immunoglobulin; vitamintillskott; kalvar; kalvhälsa;

  Sammanfattning : Antalet dikor i Sverige har ökat de senaste åren samtidigt som antalet besättningar minskar. Att bedriva dikoproduktion innebär att korna ofta kalvar på tidig vår och går ihop med sina kalvar ute på bete under sommaren för att sedan avvänja sina kalvar på hösten. Det finns många faktorer som påverkar kalven fram till avvänjning. LÄS MER

 4. 4. Säkert arbete med nötkreatur : förebyggande av skador ur lantbrukarnas perspektiv

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Hanna Rehnström; [2022]
  Nyckelord :Nötkreatur; säker arbetsmiljö; säker djurhantering; beteende; olyckor; arbetsmiljö; arbetsplatsolyckor;

  Sammanfattning : 2019 fanns drygt 15 000 nötköttsproducenter som tillsammans ansvarade för cirka 1 400 000 nötkreatur. Idag avvecklar flera nötköttsproducenter verksamheterna men man kan se att produktionsstorlekarna på kvarvarande verksamheter blir större. LÄS MER

 5. 5. Evaluation of bonding and maternal behaviours in cattle : swedish dairy cows in a cow-calf contact system

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Elin Svensson; [2022]
  Nyckelord :cow-calf contact; cow-calf bonding; maternal behaviours; preference test; dairy production;

  Sammanfattning : In today’s commercial dairy production, it is common practice to separate the cow and calf a few hours after parturition. There is, however, increased interest from both farmers and consumers, to keep the cow and calf together for a longer period while still maintaining dairy production, because it is perceived as more animal friendly. LÄS MER