Sökning: "kalvhållning"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet kalvhållning.

 1. 1. Metodik som använts i vetenskapliga studier om mjölkproduktion där ko och kalv hållits tillsammans

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Sara Pihl; [2018]
  Nyckelord :digivning; maskinmjölkning; mjölkko; försöksdesign; kalvhållning;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie var att i detalj beskriva metodiken för studier där kalven i olika mån fått dia sin mamma. De nio granskade artiklarna har som gemensam nämnare att alla kalvar haft tillgång till att få dia sin mamma och att korna dessutom mjölkats i ett maskinmjölkningssystem. LÄS MER

 2. 2. Pair-housing of dairy calves in outdoor calf hutches : impact on growth and play behaviour

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Ellika Waldau; [2017]
  Nyckelord :calves; pair-housing; play; behaviour; growth; health;

  Sammanfattning : The aim of this study was to test the effects on dairy calves (Bos taurus) in outdoor calf hutches of individual vs. pair-housing on behaviour, growth and health. In total 33 female dairy calves of the breeds Swedish Holstein (SH) and Swedish Red (SR) cattle were used in the study. LÄS MER

 3. 3. Att hålla ko och kalv ihop : möjligheter inom svensk mjölkindustri

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :My Persson; [2016]
  Nyckelord :ko; kalv; digivning; cow; calf; suckling;

  Sammanfattning : Kalvar diar naturligt 4-5 gånger om dagen fram till avvänjning vid 8-11 månaders ålder. Trots detta är det vanligt i svenska system att ko och kalv separeras redan samma dag och att kalven därför i princip inte får dia alls. LÄS MER

 4. 4. En jämförande studie av kalvuppfödningen på KRAV-anslutna och konventionella mjölkgårdar

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Emma Lindgren; [2006]
  Nyckelord :KRAV; kalvuppfödning; amko; kalvningsbox;

  Sammanfattning : In order to investigate if the KRAV-regulations have any effects on the health and welfare of calves, KRAV-affiliated farms were compared to conventional farms with respect to calf management and outcome. The dairy calf has had a low economical impact during history. LÄS MER