Sökning: "kalytor"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet kalytor.

  1. 1. Kerstin Ekmans skönlitterära skildring av människans förhållande till skogen : - gestaltat i romanen Händelser vid vatten

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk och litteratur, SOLLinnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

    Författare :Pauline Pia Baldwin; [2013]
    Nyckelord :Kerstin Ekman; Händelser vid vatten; skog; Jämtland; vildmark; förhållandet människa - natur; skogsavverkning; kalytor;

    Sammanfattning : Detta är en ekokritisk studie av Kerstin Ekmans samhällsrealistiska roman Händelser vid vatten (1994). Dramat utspelar sig mellan år 1970 fram till 1990-talet i byn Svartvattnet som ligger i norra delen av Jämtland. LÄS MER