Sökning: "kameraövervakning trygghet"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden kameraövervakning trygghet.

 1. 1. Om trygghet och övervakningssystem : Enkätstudie om medborgares attityder till kamera- och IT-baserad övervakning

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Ida Claesson; [2018]
  Nyckelord :Garland; IT-based surveillance; safe city; Intelligenta IT-system; Intelligent kameraövervakning; trygghet; brottsförebyggande åtgärder; Garland;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar attityder och upplevd trygghet i frågor rörande kameraövervakning och intelligenta övervakningssystem (via sk intelligenta IT-system). En enkätstudie delades via bl.a. sociala medier och totalt besvarades den av 104 respondenter. LÄS MER

 2. 2. Kameraövervakningens effektivitet i förhållande till området den placeras i. En fallstudie av Stortorget i Malmö

  Master-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Elin Sandkvist; [2014]
  Nyckelord :Kameraövervakning; situationell brottsprevention; trygghet; brottsstatistik; Malmö;

  Sammanfattning : Genom åren har forskningen konstaterat att brott är en produkt av gärningsman, offer och miljön i vilken de vistas. Kunskapen om att vissa platser mer än andra attraherar och koncentrerar brott har bidragit till att sambandet mellan brott och plats har blivit allt mer utforskat. LÄS MER

 3. 3. Borde jag vara rädd? : En studie om kameraövervakning i trygghetskapande syfte

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

  Författare :Henrik Olsson; [2012]
  Nyckelord :Kameraövervakning; Trygghet; CCTV; Risk; Risksamhället; Rädsla; Kvalitativ textanalys och Brottsprevention.;

  Sammanfattning : Undersökningar utförda av Brottsförebyggande rådet beskriver att kameraövervakning skapar trygghet för människor. Den här studien granskar det påståendet där syftet är att genom en kvalitativ textanalys, av Risksamhället och Flytande rädsla tillsammans med annat vetenskap-ligt källmaterial, undersöka huruvida kameraövervakningen uppfyller sitt trygghetsskapande syfte. LÄS MER

 4. 4. Kameraövervakning i skolan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Gylfi Trastarson; Emilie Undall-Behrend; [2012]
  Nyckelord :kontroll; panoptikon; relation; trygghet; brott; skola; övervakning; kamera; Social Sciences;

  Sammanfattning : Kameraövervakning tar allt större plats i offentliga och privata rum. De senaste åren rapporteras det om kameror inomhus på skolor där Datainspektionen ifrågasätter om övervakningen bryter mot Personuppgiftslagen (1998:204). LÄS MER

 5. 5. Kontroll i det offentliga rummet - En diskursanalys av ansökningar om tillstånd för allmän kameraövervakning

  C-uppsats,

  Författare :Peter Hellström; [2010-02-08]
  Nyckelord :kameraövervakning; diskursanalys; social kontroll; hotbildsgeneralisering; riskuppfattning;

  Sammanfattning : Sammantaget tyder analysresultaten på att tron på kameraövervakningens möjligheter och användbarhet är omfattande. Teman rörande trygghet och säkerhet för personal, kunder, elever och så vidare är återkommande. LÄS MER