Sökning: "kameratekniker"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet kameratekniker.

 1. 1. Fömedla känslor med handhållen kamera : En undersökning med känslor i fokus

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign

  Författare :Henrik Lennartsson; Joel Spijk; [2013]
  Nyckelord :Handhållen kamera; känslor; kamerateknik; filmproduktion; intimitet; spontanitet; dokumentärt. Hand-held camera; emotions; camera techniques; film production; intimacy; spontaneous; documentary style. ;

  Sammanfattning : I vårt kandidatarbete tar vi upp den handhållna kameran i sig, vilka kameratekniker det går att arbeta med utifrån en handhållen kamera samt hur olika känslor kan förmedlas genom dessa. För att undersöka de olika delarna har vi tagit fram material som tidigare skrivits om den handhållna kameran och vilka känslor den kan uttrycka. LÄS MER

 2. 2. Narrativ i visuell media

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign

  Författare :Karl Lislegård; Christoffer Gustafsson; [2013]
  Nyckelord :narrativ; kamerateknik; kameravinklar; animerad film; kontext; narrative; camera technique; camera angles; animated film; context;

  Sammanfattning : Denna undersökning omfattar kamerans inverkan på narrativet i visuella medium. Syftet är att få en insikt i hur kunskap om kameratekniker och –vinklar påverkar hur åskådaren uppfattar vad regissören vill förmedla, och undvika att fokus sätts på element i filmscener som riskerar att förvirra åskådaren. LÄS MER