Sökning: "kammargrav"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet kammargrav.

 1. 1. Olika men ändå lika. En jämförelsestudie av konstruktioner, gravgods och ritualer mellan svenska och kontinentaleuropeiska kammargravar under folkvandringstiden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arkeologi

  Författare :Markus Ahlberg; [2021]
  Nyckelord :gravskick; folkvandringstiden; folkvandringstid; kammargrav; kammargravar; reihengräber; Sverige; Europa; 400-tal; 300-tal; 500-tal; järnålder; järnåldern; äldre järnålder; romersk järnålder; yngre romersk järnålder; History and Archaeology;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to compare Migration Period chamber tombs from Central and Western Europe with Migration Period chamber tombs from Sweden, with a specific focus on the constructions, grave goods and traceable rituals in each respective geographical area’s tombs. This comparative study also features three examples of Swedish chamber tombs, located in Högom, Lilla Jored and Lilla Sylta, which are discussed in comparison with the continental chamber tombs, as well as the general view on Swedish chamber tombs. LÄS MER

 2. 2. Att stanna eller flytta? : Kontinuitet och diskontinuitet i det uppländska kulturlandskapet mellan mellersta och yngre järnåldern

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för arkeologi och antikens kultur

  Författare :Fredrik Jansson; [2020]
  Nyckelord :kulturlandskap; kontinuitet; diskontinuitet; Uppland; Sverige; Mälardalen; järnålder; mellersta järnåldern; yngre järnåldern; stensträng; stensträngar; gård; gårdar; huvudgård; huvudgårdar; kammargrav; kammargravar; landhöjning;

  Sammanfattning : This paper studies continuity and discontinuity in the eastern Mälaren valley during the transition between the middle and late periods of the Swedish Iron Age. Historically this period has been seen as a period of population decline and turbulence but newer research has questioned this premise. LÄS MER

 3. 3. Det vikingatida Ladbyskeppet och graven i Mammen belysta av samtida skriftliga källor.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Arkeologi

  Författare :Markus Lehtonen; [2005]
  Nyckelord :Ladby; Jellinge; Mammen; Archaeology; Arkeologi; History and Archaeology;

  Sammanfattning : I denna uppsats har jag med hjälp av en komparativ och hypotetiskt-deduktiv metod diskuterat källäget mellan skriftlig och materiell kultur under vikingatiden. Som avgränsande exempel har jag valt de skriftliga källorna Vita Ansgari från 800-talet samt Adam av Bremens Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum från 1000-talet. LÄS MER