Sökning: "kampanj marknadsföring"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade orden kampanj marknadsföring.

 1. 1. Annonser som lockar; Vad är effektivt? : En experimentell studie ur ett företagsperspektiv

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Nathalie Tran; Lovisa Andreasson; Alexandra Boman; [2020]
  Nyckelord :A B-test; Ads; Advertisement; Beauty industry; CRM; Digital marketing; E-CRM; E-commerce; E-commerce retailer; Facebook Ads Manager; Marketing campaign; Marketing communication; A B-test; Annons; CRM; Digital marknadsföring; E-CRM; E-handel; Ehandelsåterförsäljare; Facebook Ads Manager; Kampanj; Marknadskommunikation; Skönhetsbranschen;

  Sammanfattning : Background and problem discussion Organizations are today facing an uncertainty regarding how to properly integrate and work with CRM, in particular in regards to attraction and retention of customers. This can be managed through the use of marketing campaigns. LÄS MER

 2. 2. BlockChain Technologies in the World of Fashion

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Nihad Ibrahimli; [2020]
  Nyckelord :Blockchain; Smart Contract; Distributed application; Fashion; Blockchain; Distribuerad applikation; Mode;

  Sammanfattning : Blockchain, a solution for different parties to reach consensus in a peer­to­peer (P2P) networks, allows us to distribute data across different entities. Many areas, including financial, health care, eCommerce, marketing, can benefit from blockchain technology. Influencer marketing also takes benefit from the properties of blockchain technology. LÄS MER

 3. 3. Vilken faktor har följarantal på marknadsföring över sociala medier? : En studie av korrelationen mellan influencers följarantal och influencermarknadsföring via sociala

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :Elsa Blom; [2020]
  Nyckelord :E-commerce; fashion; followeramount; influencermarketing; Instagram; reach; E-handel; följarantal; influencer-marknadsföring; Instagram; mode; räckvidd;

  Sammanfattning : Idag finns det en bred variation av influencers, där följarantalet varierar från några tusen till flera miljoner. Storleken på en influencers följarskara är ett väsentligt kriterium för ett företag när man ska välja influencer att samarbeta med. LÄS MER

 4. 4. Crowdfunding, innovativ marknadsföring eller marknadsföring för innovationer?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Fredrik Berggren; Viktor Bäckström; [2019]
  Nyckelord :Marknadsföring; Crowdfunding; Valley of death; Kundrelationer; Kundengagemang; Aktiva Kunder;

  Sammanfattning : Två grundpelare för att ett nystartat företagande ska nå tillväxt är behovet av finansiella resurser och kunder. Båda delarna kan vara avgörande om ett företag överlever de utmanande första åren. En bredare kundbas kan leda till flera marknadsföringsfördelar vilket är ett noga studerat ämne. LÄS MER

 5. 5. Spela vidare, konsumenten! : Interaktiv marknadsföring och svenska reklambyråers användande av spelifering

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :Joakim Lundström; [2019]
  Nyckelord :gamers; lek; marknadsföring; reklambyråer; spelifiering; spel;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete var att genom semistrukturerade intervjuer och enkäter, kartlägga svenska reklambyråers användning och förståelse för vad spelifiering innebär inom marknadsföring. Reklambyråer utspridda i Sverige med olika antal anställda har svarat på enkäterna och majoriteten av reklambyråerna har hört talas om termen spelifiering sedan innan men endast ett fåtal har använt sig av det i sina egna reklamprojekt. LÄS MER