Sökning: "kamratkulturer"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade ordet kamratkulturer.

 1. 1. Toddlarnas kamratkulturer i förskolan : Tillträdesstrategier till interaktion bland de yngsta barnen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Selma Makas; Hannah Nesbeth; [2020]
  Nyckelord :förskoledidaktik; kamratkulturer; toddlare; interaktionsutrymmen; tillträdesstrategier; kamratallianser;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. "− Får jag vara med?" : – En kvalitativ studie om inkludering och exkludering inom barnens fria lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, ;

  Författare :Wladislaw Krauze; Alexander Severin; [2020]
  Nyckelord :inkludering och exkludering; förskolebarns lek; sociokulturellt perspektiv och barndomssociologi; kvalitativa intervjuer och observationer;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka fenomen som inkludering och exkludering inom lek i förskolan. Datainsamlingen skedde genom två kvalitativa metoder som bestod dels av pedagogers deltagande i intervjuer och etnografiska observationer på barn under den fria leken. LÄS MER

 3. 3. Förskolans kamratkulturer : En studie av barns skyddande av lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Hezha Barzinc; Andrijana Stevanovic; [2020]
  Nyckelord :Kamratkulturer; tillträdesstrategier; interaktionsutrymme; lek;

  Sammanfattning : Syftet i denna studie är att undersöka pedagogers erfarenheter av, och förhållningssätt till, barns skyddande av sina lekar och till barns strategier för att få tillträde till lekar. Grunden till studien är Corsaros teorier om barndomssociologi. LÄS MER

 4. 4. "Fröken säger att alla får vara med!" : En studie om barns tillträdesstrategier i pågående lekar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk; Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Emelie Berntsson; Lovisa Blom; [2020]
  Nyckelord :Lek; förskolan; tillträdesstrategier;

  Sammanfattning : Bakgrund: I förskolan är lek en stor del av barnens sociala liv och det blir viktigt för barnen att kunna tolka varandras leksignaler. William A. Corsaro utformade begreppet tillträdesstrategier. Dessa strategier använder barn som verktyg för att ta sig in i en pågående lek. LÄS MER

 5. 5. Ska vi leka? : En studie om yngre barns leksignaler

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Ronja Hanisch; Emma Gustavsson; [2020]
  Nyckelord :play; communication; play signals; preschool; children; lek; kommunikation; leksignaler; förskola; barn;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att utveckla fördjupande kunskaper om yngre barns lek och leksignaler. Studien utgick från frågeställningarna ”Hur uppfattar förskollärare att de yngre barnen gör för att entra andra barns lek?” samt ” I vilken omfattning uppfattar vårdnadshavare att yngre barn behöver stöd i sin lek?” För att få fram kunskap om yngre barns leksignaler genomfördes intervjuer med sex förskollärare och 30 vårdnadshavare som fick svara på en enkät. LÄS MER