Sökning: "kamratposten"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet kamratposten.

 1. 1. “Måste vi flytta nu?” En kvalitativ innehållsanalys om vad som skrämmer och vad som lugnar barn i nyhetsrapporteringen om terrordåd.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Hanna Carlsson; Charlotta Dahlberg; [2018-02-08]
  Nyckelord :Terror; Fear; Child; Security; Calm; Lilla Aktuellt; Nyheter i Barnradion; Kamratposten;

  Sammanfattning : Title: “Do we need to move now?” A qualitative content analysis of whatfrightens and what calms children in the news report on terrorist attacks.Author: Hanna Carlsson and Charlotte DahlbergSubject: Undergraduate research paper in Journalism studies, Dept. LÄS MER

 2. 2. Genusordningens rival eller medielogikens kompanjon? : En kvantitativ studie av könsrepresentationen i Kamratposten och SvD Junior.

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Pernilla Lindmark; [2018]
  Nyckelord :representation; jämställdhet; Kamratposten; SvD Junior; genusordningen; könsstereotyper; kvantitativ innehållsanalys; medielogik;

  Sammanfattning : Equality between women and men is one ongoing question. Even though women represent half of the world's population she is barely visible in any media. Global, national and lokal studies shows that the man is, and has been, medially over-represented for a very long time. LÄS MER

 3. 3. Kamratposten: Barns rättigheter under utveckling : Utvecklingen av barn- och ungdomars rättigheter och skildrandet av psykisk ohälsa ur ett historiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap

  Författare :Linn Karlstedt; [2017]
  Nyckelord :Barns rättigheter; psykisk ohälsa; Kamratposten;

  Sammanfattning : Under slutet av 1900-talet upplevde Sverige sociala förändringar inom samhället, speciellt utvecklingar av barns rättigheter och uppmärksammandet av deras mentala hälsa. Denna studie använder Kamratposten för att undersöka dessa sociala förändringar som skedde under åren 1970-1989 och resultaten av dessa förändringar. LÄS MER

 4. 4. Bland kändisar och känslor : En studie av språkbruket i barntidningarna Julia och Kamratposten

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Joy Larsson; [2017]
  Nyckelord :barn; unga; socialisering; läsning; medier; textanalys; språkhandlingar; identitetsskapande; tilltal; referensord; Kamratposten; Julia;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka det språk som används i två tidningar som riktar sig till barn och unga i åldrarna 8­­­­­­­­–14. Detta främst genom att analysera tilltalet samt användandet av referensord, men även genom att se till diverse språkhandlingar samt förekomsten av olika teman. LÄS MER

 5. 5. Idealtjejen : Modelläsare i Julia och Kamratposten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Emma Lindén; [2015]
  Nyckelord :modelläsare; tjejtidningar; julia; kamratposten; presuppositioner; identitet; ideal;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen undersöks sex olika texter från tidskrifterna Kamratposten och Julia för att komma fram till vilka modelläsare som konstrueras. Modelläsaren är den identitet som erbjuds i en text och den läsare som avsändaren föreställer sig. LÄS MER