Sökning: "kamratrespons"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade ordet kamratrespons.

 1. 1. Högstadieelevers och svensklärares syn på kamratbedömning : En kvalitativ studie om formativ bedömning i svenskundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Amina Dedovic; [2021]
  Nyckelord :Kamratbedömning; kamratrespons; återkoppling; formativ bedömning; kunskapsutveckling; högstadielever; svensklärare; svenskundervisning;

  Sammanfattning : Eleverna brukar i undervisningssammanhang utföra en formativ kamratbedömning av varandras skolarbeten och stödmaterialet Kunskapsbedömning i skolan: praxis, begrepp, problem och möjligheter från Skolverket (s. 9) påvisar att formativ bedömning är bra för lärande. LÄS MER

 2. 2. Peer Review in EFL Writing: Its Effect on Critical Thinking Skills and the Role of Digital Tools in Facilitating the Process

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Murtadha Al-kefagy; Cristina Nagy; [2021]
  Nyckelord :Key words: Peer review; Peer assessment; Writing; Critical thinking; Self-regulation; Self-monitoring; self-reflection; Evaluation; Digital tools; EFL; Upper secondary; Swedish classroom.;

  Sammanfattning : This paper focuses on peer reviewing as part of the writing process and as a pedagogical strategy that can help students develop their writing and critical thinking skills. To do so, it examines the extent to which peer reviewing can develop English as a foreign language (EFL) students’ ability to evaluate and reflect on their writing in upper secondary school. LÄS MER

 3. 3. Har tidpunkten för kamratrespons någon betydelse för skolelevers inlärning?

  L3-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Pia Bjurfors; [2021]
  Nyckelord :peer-assessment; feedback; collaborative group work; technology teaching; kamratrespons; återkoppling; kollaborativt grupparbete; undervisning i teknik;

  Sammanfattning : Syftet med utvecklingsarbetet är att öka kunskapen om tidpunktens betydelse för kamratresponsens lärandeeffekter i samband med tekniklaborationer, samt undersöka vilka utmärkande mönster och responsformuleringar som är representativ för den undersökta elevgruppen. Grundskolelever i årskurs 7, nya till kamratrespons, har genomfört kamratrespons på ett grupparbete i ämnet teknik. LÄS MER

 4. 4. Användning av formativ bedömning för att undervisa i genus på teknikprogrammet

  L3-uppsats, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och ämnesdidaktik

  Författare :Valeria Lundberg; [2021]
  Nyckelord :bedömningsmatris; formativ bedömning; genus; kamratrespons; teknik; undervisning;

  Sammanfattning : Efter att eleverna har avslutat kursen Teknik 1 på teknikprogrammet förväntas de kunna beskriva hur föreställningar inom teknikområdet påverkar uppfattningar om genus samt hur genus påverkar teknik och teknikutveckling. Det finns en stor brist på både forskning och undervisningsmaterial om genus och teknik. LÄS MER

 5. 5. Anonymiserad kamratrespons : Årskurs 8 elevers upplevelser av anonymiserad kamratrespons inom ämnet teknik

  L3-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Hampus von Sparr; [2021]
  Nyckelord :Anonymiserad kamratrespons; kamratrespons;

  Sammanfattning : Anonymiserad kamratrespons är en del i den formativa bedömningen där elever har möjlighetatt fungera som resurs för varandra och på så vis hjälpa varandra att utvecklas. Dettautvecklingsarbete genomfördes i en klass i årskurs 8 i ett socioekonomiskt utsatt område. LÄS MER