Sökning: "kamratskap"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade ordet kamratskap.

 1. 1. Lekgrupper som arbetssätt i fritidshem : En kvalitativ studie om fritidslärares uppfattningar och erfarenheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Fritidshemspedagogisk forskning; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Christoffer Göpert; Måns Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Kamratskap; lek; lärande; relationer; lekgrupper; fritidshem;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Hur några elever beskriver förutsättningar för delaktighet under skoldagen

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Marie Larsson; [2020]
  Nyckelord :Participation; special education; accessability; disability; a school for all; Delaktighet; specialpedagog; tillgänglighet; funktionsnedsättning; en skola för alla.;

  Sammanfattning : Delaktighet är ett forskningsområde som är centralt och aktuellt, inte minst sedan Barnkonventionen blev lag 1 januari 2020 (Unicef, 2018). Syftet med detta examensarbete var att beskriva hur fem elever med funktionsnedsättning uppfattar delaktighet. LÄS MER

 3. 3. “NÄRA ELLER NÄRVARANDE” : -En kvalitativ studie om förskollärares perspektiv på barns sociala relationer och behov av kamrater

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Felicia Trygg; Sandra Rannström; [2020]
  Nyckelord :Relationer; Kamrater; Barnsyn; Förhållningssätt; Inkludering;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie kring hur förskollärare ser på barns sociala relationer och behov av kamrater, samt hur de arbetar med de sociala relationerna och barnens kamratskap. Hundeides tolkning av det sociokulturella perspektivet är studiens teoretiska utgångspunkt. LÄS MER

 4. 4. Integration och gemenskap genom nattfotboll : En intervjustudie av deltagares syn på nattfotboll

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Paul Pop-Gorea; [2019]
  Nyckelord :Community; cultural background; integration; leisure occupation; night football; Fritidssysselsättning; gemenskap; integration; kulturell bakgrund; nattfotboll;

  Sammanfattning : Sammanfattning Tidigare studier tyder på positiva reaktioner hos olika typer av sociala integrationsprojekt med sociokulturella och sportliga teman, både nationellt och internationellt (Lindencrona, Ekblad & Blight, 2005). Denna uppsats är en kvalitativ studie som bygger på fem intervjuer med sex olika fotbollsintresserade ungdomar som har deltagit i nattfotboll, som det kallas i Sverige. LÄS MER

 5. 5. Samarbete och kamratskap på fritidshem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Hanna Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Fritidshem; Samarbete; Kamratskap; Pilot; Kvalitetsarbete;

  Sammanfattning : Utvecklingsarbetet har i syfte att eleverna ska träna på att samarbeta för att stärka kamratskap på fritidshemmet. På det fritidshemmet där utvecklingsarbetet genomfördes på vänder sig till årskurs 2. Utgångspunkten för arbetet var att eleverna skulle träna på att samarbeta med varandra och genom detta få bättre kamratskap. LÄS MER