Sökning: "kan inte dra omfattande slutsatser men"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden kan inte dra omfattande slutsatser men.

 1. 1. A phonological reconstruction of Proto-Omagua–Kokama–Tupinambá

  Master-uppsats, Lunds universitet/Masterprogram: Språk och språkvetenskap; Lunds universitet/Allmän språkvetenskap

  Författare :Olof Lundgren; [2020]
  Nyckelord :Omagua; Kokama; Tupinambá; Tupí–Guaraní; historical linguistics; comparative linguistics; contact linguistics; phonology; creole languages; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Las lenguas omagua [omg] y kokama [cod] de la familia tupí–guaraní constituyen ejemplos interesantes de contacto lingüístico en Amazonia. Esto es evidente de su léxico que es mayormente tupí–guaraní, con un gran porcentaje de formas no-tupí–guaraní, y la gramática, que es muy distinta de otras lenguas tupí–guaraní. LÄS MER

 2. 2. Correlations related to fuel usage patterns in rural Kenya : A comparison of local surveys to facilitate future local sustainable fuel actions.

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Agnes Eklund; [2019]
  Nyckelord :Energy; fuel; wood; charcoal; biogas; usage patterns; local solutions; Kenya; Energi; bränsle; trävirke; kol; biogas; förbrukningsmönster; lokala lösningar; Kenya;

  Sammanfattning : Human activities affect the climate. If the utilization of fossil and other hazardous fuel methods is eliminated, it would reduce the impact on climate change. LÄS MER

 3. 3. Effekt av biokol i djupströbädd på emission av ammoniak och växthusgaser samt liggbeteende hos köttrasdjur

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Anna Jansson; [2019]
  Nyckelord :inhysning; klimat; koldioxid; köttproduktion; lustgas; metan; nötkreatur; renhet; utsläpp;

  Sammanfattning : Med ett allt mer fokus på klimatet är det viktigt att hitta nya sätt att minska ammoniakemiss-ion och utsläpp av växthusgaser till atmosfären. Biokol är en produkt som framförallt har använts som jordförbättrare på grund av dess positiva effekter på kolinlagringen i marken och potentiella skördeökningar. LÄS MER

 4. 4. Lagstadgade krav och ansvariga aktörer - kan likvärdighet uppnås?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Charlotta Tjärdahl; [2019]
  Nyckelord :likvärdig; styrdokument; gymnasieskola; ansvariga aktörer; institutionell teori; samhällskunskap; statsvetenskap;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att synliggöra och problematisera om krav på likvärdighet kan uppnås genom att undersöka hur olika ansvariga aktörer inom Malmö stads kommunala gymnasieskola ser på dels begreppet likvärdighet, dels på möjligheterna att uppnå likvärdighet. Flera granskningar pekar mot att kravet på likvärdighet inte uppfylls och flera omfattande satsningar görs därför nu för att öka likvärdigheten. LÄS MER

 5. 5. Olycksutredning - utredning pågår

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Johanna Andersson; Victoria Luoma; [2018]
  Nyckelord :Olycka; händelse; utredning; arbetsmiljö; hälso- och sjukvård; samhällssäkerhet; accident; event; investigation; work environment; healthcare; societal security; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In society, accidents happen on a daily basis. To investigate these accidents is part of preventing them from happening at all. The investigations are carried out by different reasons and with different focus as well as by varying methods and extent. LÄS MER